VUB('ERS) IN BEELD

Mensen, campussen, waarden en feiten

 

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN ZIJN DNA, MAAR ALLEMAAL FAMILIE

Uitgesproken persoonlijkheid? Een ongezouten mening her en der? Of eerder bescheiden maar een rasechte doener? Laat maar komen. Verscheidenheid juichen we toe, maar de Verlichtingswaarden hebben we wel in steen gebeiteld.

Geschiedenis

De VUB is ontstaan uit de Université Libre de Bruxelles (ULB), gesticht in 1834. In 1970 splitsten we officieel van de Franstalige ULB, maar vandaag werken we als zusteruniversiteiten nog altijd nauw samen op tal van vlakken.

Lees meer over onze historiek.

 

 

 

 

De Verlichting en onze kernwaarden

Vrijheid, gelijkheid, verbondenheid

De VUB staat in de eerste plaats voor vrijheid, op het vlak van onderzoek en meningsuiting. Iedereen is vrij in zijn of haar eigenheid én mag dat ook uiten, met respect natuurlijk voor onze medemens.

Gelijkheid omvat zowel gelijkwaardigheid (man/vrouw, geaardheid, afkomst, geloofsovertuiging, taal …) als gelijke kansen. Zo ijveren we voor gelijke toegang tot de VUB – als student of als collega – voor mensen uit alle bevolkingsgroepen.

Met verbondenheid, ten slotte, benadrukken we dat we met beide voeten in de samenleving staan. En dat we de krachten bundelen met elkaar, andere organisaties of bedrijven – ook over grenzen heen – om aan een betere wereld te bouwen.

Zo ziet onze rector Jan Danckaert onze waarden in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"VUB is academische pionier voor gender en diversiteit, met oog voor mensen binnen en buiten de universiteit."

ONDERZOEKSPROFESSOR KAREN CELIS

Gelijkheid, maar ook diversiteit

In de praktijk

Om onze ambitie om te zetten in de praktijk, nemen we tal van initiatieven. Die gaan van speciale diversiteitsprogramma’s (zoals ons genderactieplan) tot relatief eenvoudige maatregelen om ons laagdrempeliger te maken als werkgever (zoals, waar mogelijk, flexibele werkvoorwaarden).

Eenheid in diversiteit

Binnen de VUB is diversiteit geen loze term. We nemen actief het voortouw om te werken aan een diverse en verdraagzame samenleving – en passen die principes in eerste instantie op onszelf toe.

Verschillen in culturen, religies, achtergronden en opvattingen zien we als een verrijking voor onze organisatie. Wij garanderen dan ook gelijke kansen, zonder onderscheid te maken in geslacht, sociale of etnische afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. Als Brusselse universiteit én grootste Vlaamse werkgever in Brussel met veel internationale samenwerkingen is het bovendien onze plicht om een afspiegeling te zijn van de maatschappij. 

ER ZIJN TAL VAN VOORDELEN VERBODNEN AAN WERKEN BIJ DE VUB

Ontdek er meer over.