VUB('ERS) IN BEELD

Mensen, campussen, waarden en feiten

 

 

 

 

 

 

 

 

VUB ALS UNIVERSITAS VAN DE 21STE EEUW

Hoe rector Jan Danckaert -samen met jou en alle andere VUB'ers- onze universiteit wil klaarstomen voor de toekomst? Lees onze missie en visie. 

 

 

 

 

 

 

Onze missie

De VUB is een universiteit in de hoofdstad van Europa. Ze wil haar studenten, onderzoekers en medewerkers inspireren en vormen tot ruimdenkende wereldburgers. Vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid met de samenleving zijn de bouwstenen van ons universitair project.

De VUB stimuleert zelfreflectie, een onderzoekende en kritische houding en een open, creatieve geest over wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Respect en empathie staan centraal in de interactie met anderen en de wereld. Gebaseerd op het beginsel van vrij onderzoek, zijn zowel ons onderzoek als onderwijs fundamenteel grensverleggend en pionierend. We slaan bruggen tussen ethiek, theorie, praktijkonderzoek en werkveld. We stimuleren ondernemerschap, engagement en verantwoordelijkheidszin.

We willen bijdragen aan een inclusieve samenleving. De VUB koestert haar vrijdenkende en humanistische wortels. We laten ons leiden door de kenspreuk 'scientia vincere tenebras' - door de wetenschap de duisternis overwinnen - en door de overtuiging dat elk van ons het verschil kan maken: 'op ieder van ons komt het aan'.

 

 

 

 

 

Onze visie

Elke organisatie moet zich vandaag dringend voorbereiden op een wereld die er, sneller dan we denken, helemaal anders kan uitzien. Elke organisatie moet vooral nadenken hoe ze kan vermijden door de feiten achterhaald te worden. Dat is ook de oefening die we nu aan de Vrije Universiteit Brussel starten: welke veranderingen moeten we de volgende drie jaar op gang brengen, om te vermijden dat we binnen tien, vijftien jaar overbodig zullen zijn. De Vrije Universiteit Brussel kiest voor een koers die radicaal humanistisch, radicaal urbaan en radicaal eenentwintigste-eeuws is, wat betekent: duurzaam, divers, digitaal en deliberatief

Warm, open, verbonden en lerend vormen de 4 sleutelwoorden in wat we de komende 3 jaar willen realiseren.

 • WARM

  STRATEGISCHE DOELEN:

  we verhogen het welzijn van personeel en student we bouwen aan een diverse en open studenten- en onderzoekersgemeenschap

  we zetten in op een performant, reflectief en modifieerbaar beleid

  we ontwikkelen onze campussen tot ondersteunende en inspirerende studie- en werkplekken

 • OPEN

  STRATEGISCHE DOELEN:

  we bouwen verder aan de ontwikkeling van een internationale, interdisciplinaire en excellente onderzoeksomgeving

  we versterken onze maatschappelijke en industriële netwerken als onderdeel van kennisvalorisatie

 • VERBONDEN

  STRATEGISCHE DOELEN:

  we stimuleren participatief en community based onderwijs en onderzoek

  we versterken ons als internationaal en sociaal verbonden organisatie

 • LEREND

  STRATEGISCHE DOELEN:

  we ontwikkelen een onderwijsaanbod dat voorbereidt op toekomstige maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen

  we innoveren ons onderwijs via moderne onderwijsvormen en —technologieën

1. WARM

De referentieplek worden voor werk en studie.

Strategische doelen:

 • we verhogen het welzijn van personeel en student we bouwen aan een diverse en open studenten- en onderzoekersgemeenschap
 • we zetten in op een performant, reflectief en modifieerbaar beleid
 • we ontwikkelen onze campussen tot ondersteunende en inspirerende studie- en werkplekken

2. OPEN

Onderzoek proactief optimaliseren en innoveren voor de toekomst.

Strategische doelen:

 • we bouwen verder aan de ontwikkeling van een internationale, interdisciplinaire en excellente onderzoeksomgeving
 • we versterken onze maatschappelijke en industriële netwerken als onderdeel van kennisvalorisatie

3. VERBONDEN

Via partnerschappen verbonden met de stad, de samenleving en de wereld.

Strategische doelen:

 • we stimuleren participatief en community based onderwijs en onderzoek
 • we versterken ons als internationaal en sociaal verbonden organisatie

4. LEREND

Onderwijs proactief optimaliseren en innoveren voor de toekomst.

Strategische doelen:

 • we ontwikkelen een onderwijsaanbod dat voorbereidt op toekomstige maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen
 • we innoveren ons onderwijs via moderne onderwijsvormen en —technologieën

OOK ENTHOUSIAST OVER ONZE MISSIE EN VISIE?

Solliciteer op een van onze vacatures en stoom onze universiteit mee klaar voor de toekomst.