VUB('ERS) IN BEELD

Mensen, campussen, waarden en feiten

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN INTERN ONDERZOEK NAAR ONZE IDENTITEIT ALS WERKGEVER

Is VUB in de praktijk ook de werkgever die het in theorie hoopt te zijn? Dat was de belangrijkste vraag die we ons stelden begin 2018. Daarom lanceerden we een intern onderzoek naar het employer brand van de VUB. Doel: onze identiteit scherpstellen en ons imago hierop afstemmen. 

Geslaagd met onderscheiding, maar nog ruimte voor verbetering

Dit zijn de belangrijkste lessen uit het onderzoek:

Hoe kan de VUB haar maatschappelijke rol optimaal vervullen? Het antwoord staat of valt met de 3.494 medewerkers die onze missie dag in dag uit mee vormgeven. Hoe onze collega’s het werk bij de VUB ervaren, is een belangrijke graadmeter om onze organisatie bij te sturen en onze missie waar te maken. Daarom lanceerden we in april 2018 een grootschalige enquête die bij alle VUB-medewerkers polste naar waarom zij voor VUB als werkgever kiezen.

In totaal vulden maar liefst 1.241 VUB-collega’s de online vragenlijst volledig in. Daarbij was er niet alleen een goede spreiding op het vlak van leeftijd, geslacht en anciënniteit, ook de verschillende functies binnen de VUB kwamen evenredig aan bod. Een solide basis om op verder te bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaat goed?

Een stevige 7,2 op 10: die gemiddelde score krijgt de VUB van onze collega’s. Om dat cijfer met de nodige diepgang te ontleden, analyseerden we niet minder dan 4.375 unieke (en geanonimiseerde!) uitspraken van VUB-medewerkers over onze universiteit.

“Onze relatief hoge sentimentscore heeft de VUB vooral te danken aan de vrijheid die onze medewerkers ervaren in hun job”, verduidelijkt ererector Caroline Pauwels. “Werken bij de VUB staat gelijk aan zelfverrijking en ontplooiing. Uit de resultaten blijkt dat onze universiteit een plek is waar een open geest en flexibiliteit centraal staan, met veel leerrijke ontmoetingen tussen collega’s. Bovendien hebben onze waarden en normen een breed draagvlak.” 

Verder blijkt het gevoel van samenhorigheid hoog te liggen. En dat zowel tussen collega’s onderling als tussen medewerkers en de VUB als organisatie.

Wat kan beter?

Het is natuurlijk niet alleen rozengeur en maneschijn. “Uit de enquête kwamen verschillende verbeterpunten bovendrijven”, vertelt Raf Devos, Directeur Mens & Organisatie. “Onze medewerkers voelen zich nauw betrokken, spenderen veel tijd en energie aan hun werk. Aan inzet géén gebrek. De keerzijde is dat velen de administratieve rompslomp als een keurslijf ervaren en aangeven dat de VUB-processen niet altijd transparant zijn. De hoge werkdruk en onduidelijkheden over de persoonlijke doorgroeimogelijkheden binnen de VUB zijn de belangrijkste leerpunten. Hoe kunnen we een betere organisatie bouwen die de gekoesterde vrijheid ondersteunt: dat is de vraag die de administratie moet beantwoorden. Passie voor wetenschap is wat onze professoren drijft. En dus moeten we de passion killers minimaliseren: domme regeltjes, nutteloze documenten, eindeloze loops van goedkeuring,…

 

 

 

 

 

 

 

Verbetertrajecten in de maak

“De interne communicatie wordt door vele collega’s als ontoereikend ervaren. Dit signaal hebben we goed begrepen. MarCom zal hier volgend academiejaar werk van maken, aldus Ann Van Driessche, Directeur Marketing, Communicatie en Evenementen. “Openheid en kritisch denken zijn niet voor niets belangrijke pijlers van de VUB. De ziel van het merk ‘VUB’ ligt trouwens in de som van alle collega’s samen. Die typische VUB-eigenheden mogen we ook best wel wat meer in de verf zetten.”

Samengevat wordt de VUB geapprecieerd als werkgever, maar is er ruimte om het welbevinden op de werkvloer te verbeteren. “Om dat grondig aan te pakken, komt er binnenkort een diepgaande welzijnsenquête onder leiding van professor Elke Van Hoof”, besluit Caroline Pauwels. “De resultaten die daaruit voortvloeien, zullen de basis vormen van een globaal welzijnsplan en een gericht jaaractieplan.” Wordt vervolgd!

 

WORD ONZE COLLEGA EN LAAT ONS WETEN WAT JIJ BELANGRIJK VINDT.