ONZE COLLEGA'S EN HUN VERHAAL

Dit is Bas Van Heur, professor en specialist in urban studies. Ook een functie uitoefenen waarmee je het verschil kan maken?

 

 

 

 

 

 

 

 

“DE RUIMTE OM ONDERZOEK TE VOEREN DAT VRIJ IS VAN DOGMA’S”

Over hoe je bij de VUB baanbrekend en vrij onderzoek kan verrichten, ook rond moeilijke ethische kwesties.

LUC DELIENS

Al decennialang voert professor Luc Deliens onderzoek naar palliatieve zorg en euthanasie. Zijn doel? De kwaliteit van het sterven van duizenden patiënten die dagelijks ondragelijk lijden verbeteren. Een ethische kwestie, die het belang van de waarden van het vrije onderzoek duidelijk in de verf zet. Aan de VUB vond Luc de nodige ondersteuning én de juiste mindset om zijn baanbrekend werk rond het levenseinde verder uit te bouwen.

Geen vanzelfsprekendheid

“Toen ik midden jaren 90 met mijn onderzoek begon was euthanasie nog volstrekt onwettelijk in België. De juiste ondersteuning vinden, was dan ook niet eenvoudig. Aan de VUB kreeg ik echter de nodige ruimte en de middelen om echt baanbrekend werk te kunnen verrichten.”

Transparant, waardenvrij onderzoek

“De reden daarvoor was uiteraard de focus van de VUB op het vrije onderzoek, op research vrij  van alle dogma’s. Ik ben zelf uitgesproken vrijzinnig, maar dat wil niet zeggen dat ik niet objectief en kritisch ben gebleven. En dat moet ook: bij een ideologisch geladen onderwerp zoals euthanasie zijn er onvermijdelijk persoonlijke waarden en drijfveren. Onderzoekers moeten hier transparant over zijn. Dat laat toe om te controleren en te objectiveren.”

Veel inspraak, korte lijnen

“De VUB is al lang een heel democratische instelling, waarbij zowel studenten, assistenten als personeel heel wat inspraak hebben. Dat ondervond ik aan den lijve toen ik zelf nog assistent was. De vrijzinnige waarden zijn nog altijd zeer aanwezig, maar doorheen de jaren is de focus op kwaliteit terecht gegroeid. Wetenschappers worden in eerste instantie geselecteerd omwille van hun werk en professionele kwaliteiten, en niet omdat ze vrijzinnig zijn.”

“Terzelfdertijd is de VUB ondanks de sterke groei de laatste jaren relatief klein gebleven. Daardoor zijn de lijnen tussen bijvoorbeeld studenten en professoren vrij kort. Dat komt de kwaliteit van de opleidingen en van het onderzoek alleen maar ten goede.”

Ga terug naar het overzicht

Ben jij er ook van overtuigd dat vrij onderzoek noodzakelijk is?

WIJ OOK.