ONZE COLLEGA'S EN HUN VERHAAL

Dit is Bas Van Heur, professor en specialist in urban studies. Ook een functie uitoefenen waarmee je het verschil kan maken?

 

 

 

 

 

 

 

 

“DE VUB BIEDT KANSEN AAN MENSEN MET PASSIE. ZO BRENGEN WE ONZE FOCUS OP GENDER EN DIVERSITEIT OOK IN DE PRAKTIJK.”

Over hoe de VUB maatschappelijke thema's als diversiteit en gender centraal zet in het beleid.

KAREN CELIS

Karen Celis is, zoals ze het zelf omschrijft, een van de ‘lucky few’: een onderzoeksprofessor. Haar hoofdtaak aan de VUB is onderzoek, meer bepaald naar gelijkheidsvraagstukken voor gemarginaliseerde groepen. Maar gender en etniciteit vormen niet alleen in haar onderzoek een drijfveer voor Karen. Ze helpt ook mee het beleid van de VUB vormgeven. Zo werkt ze mee aan een gelijkheidsactieplan waarmee ze in de komende twee jaar concrete acties hoopt op poten te zetten. “De VUB is een plaats waar denken en doen hand in hand gaan.”

Hoe gaat de VUB volgens jou om met diversiteit en gelijkheid?

“Ik zou dat omschrijven als ‘academisch activisme’, iets waarvan ik vind dat het typerend is voor de VUB. Wij hebben een trekkersrol wat gender en diversiteit betreft: de VUB participeert in de Masteropleiding Gender en Diversiteit, was een van de eerste Belgische universiteiten met een expertisecentrum in gender en voert al lang een diversiteitsbeleid en een beleid rond gendergelijkheid.

De VUB nam dit jaar samen met de ULB ook deel aan de Belgium Gay Pride in Brussel, een duidelijk signaal dat diversiteit hier belangrijk is en gevierd wordt. Maar dit engagement kan nog verbreed worden in de toekomst. Bijvoorbeeld door ook andere groepen en ongelijkheden te betrekken in het VUB-gelijkheidsactieplan.

De VUB stimuleert ook haar professoren om deel te nemen aan het maatschappelijk debat, bijvoorbeeld via opiniestukken in de media of het aanbieden van advies en expertise aan bedrijven en organisaties. Op termijn denk ik wel dat het beter zou zijn dat mensen hier een carrière kunnen uitbouwen met nadruk op onderwijs, onderzoek of maatschappelijke dienstverlening. Die flexibiliteit om mensen hun vaardigheden ten volle te laten ontplooien in de richting die hen het best ligt, is er nu al tot op zekere hoogte. En dat komt zowel de VUB als de academici ten goede.”

Ga terug naar het overzicht

Zijn gelijkheid en diversiteit cruciaal voor jou?

VOOR ONS OOK.