Deel deze vacature

Wetenschappelijk medewerker projecten "diagnostiek" en "1 kind 1 diagnose"

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Gezondheidswetenschappen, op zoek naar een wetenschappelijk medewerker.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Context: 

Onderzoek ter ondersteuning van het beleid, ter ondersteuning van de projecten “diagnostiek" en "1 kind 1 diagnose", van het Agentschap Opgroeien, waarbij gestreefd wordt diagnostiek een duidelijker omschreven plaats te geven binnen ontwikkelingstrajecten van kinderen en jongeren en waarbij de versnippering van diagnostische activiteiten moet opgevangen worden, om te komen tot een voor iedereen transparant, evenwaardig toegankelijk en nabij aanbod.

 

Het onderzoek omvat het ontwikkelen van een organisatiemodel voor toegankelijke kwaliteitsvolle diagnostiek voor kinderen en jongeren en het uitwerken van het concept 'brugzorg' tijdens wachtperiodes. Het uitwerken van een model zal hand in hand gaan met implementatieonderzoek.

 

Je krijgt de kans om innovatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren dat de praktijk kan verbeteren.
Je krijgt begeleiding door ervaren onderzoekers en een goede omkadering door een multidisciplinair, projectteam.
Je kan training en opleiding volgen waar nodig.
 

Takenpakket: 

 • Je werkt mee als onderzoeker en krijgt ondersteuning van ervaren onderzoekers.
 • Het gaat inhoudelijk om het uitvoeren van implementatie- en evaluatieonderzoek adhv overwegend kwalitatieve en (in mindere mate) kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken.
 • Het onderzoeksdomein betreft “organisatievraagstukken” in zorg en welzijn (dus geen klinisch diagnostisch onderzoek).
 • Contacten leggen en onderhouden met en gegevens verzamelen bij verschillende stakeholders in het werkveld.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikels mogelijks ter voorbereiding van een doctoraat.
 • Presentaties geven van het gevoerde onderzoek op nationale en internationale congressen en interne seminaries.
 • Als onderzoeker sta je in voor de dataverzameling en -analyse en treedt je samen met de coördinatoren op als contactpersoon.
 • Regelmatige verplaatsingen zullen tot het takenpakket behoren (voor dataverzamelingen en overlegmomenten ).

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden, en meer concreet de OPIH Onderzoeksgroep (https://opih.research.vub.be/home). 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een 

  een MA/MSc in psychologie, sociologie, gezondheidswetenschappen, pedagogie, management en beleid in de gezondheidszorg, geneeskunde of gerelateerde discipline.

 • Je bent gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Je hebt aantoonbare onderzoekscapaciteiten voornamelijk voor kwalitatief onderzoek; ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden is een voordeel.
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en het Engels, en weet je boodschap aan te passen afhankelijk van je doelpubliek.
 • Je bent communicatief sterk en werkt proactief, planmatig, detailgericht en accuraat.
 • Je kan vlot werken met de gangbare Microsoft Office toepassingen (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) en je hebt (minimum) basiskennis van NVIVO en (een) statistisch(e) analyseprogramma(’s).
 • Je bent bereid om je op regelmatige basis te verplaatsen (in  Vlaanderen en Brussel).
 • Je bent flexibel in aanpak en gedrag; je vindt feedback krijgen en geven waardevol; je wil heel veel bijleren; je bent scherp en houdt ervan uitgedaagd te worden. Je kan functioneren in een veeleisende werkomgeving en kan zelfstandig, mits de nodige aansturing werken.
 • Je kan goed werken in teamverband en pleegt overleg, je zoekt mee naar oplossingen en combineert hierbij autonomie met resultaatgerichtheid.
 • Je handelt overeenkomstig de waarden en doelstellingen van de universiteit en onderzoeksgroep(en) en draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een arbeidsovereenkomst aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 12 maanden (eventueel verlengbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 15-02-2021.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 25-01-2021 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Mark Leys of Eva Cloet via mark.leys@vub.be of eva.cloet@uzbrussel.be of 02/4774722. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.