Professor in de kinesitherapie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie, vakgroep Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie, op zoek naar een deeltijds professor.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal als co-titularis betrokken zijn bij de vakken:
  • Module onderzoek en behandeling 3A (011745), 6 ECTS, 1e semester, co-titularis casuïstiek
  • Module onderzoek en behandeling 3B (009428), 8 ECTS, 2e semester, co-titularis casuïstiek
  • Communicatieve Vaardigheden in de Revaki (011789), 3 ECTS, 1e semester, co-titularis motiverende gespreksvoering
 • Je zal masterproeven begeleiden

 

Onderzoeksopdracht:

 

Je zal onderzoek doen naar (chronische) pijn binnen de onderzoeksgroep Pain in Motion aanvullend aan de onderzoekslijnen binnen deze onderzoeksgroep. Pain in Motion is een multidisciplinaire onderzoeksgroep met als doel het begrip van biopsychosociale mechanismen van pijn en de gezondheidszorg voor patiënten met (aanhoudende) pijn te verbeteren. Er wordt van jou verwacht dat je innovatief onderzoek verricht dat aan deze doelen bijdraagt. Dit impliceert (inter)nationale fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek, het publiceren van onderzoeksresultaten in toonaangevende internationale tijdschriften, alsook het implementeren van deze onderzoeksresultaten in het werkveld.

 

Overige taken:

 

 • De overige taken bevatten onder andere: 
  • Leidinggevende activiteiten: je zal deelnemen aan overlegorganen binnen de universiteit, je zal een goede combinatie vertonen van zelfstandigheid en samenwerking, en je zal onderdeel zijn van onderzoeksprojecten;
  • Internationalisatie: je wordt verwacht een (inter)nationaal netwerk (verder) uit te bouwen en actief deel te nemen aan internationale congressen;
  • Dienstverlening en beleidstaken: je wordt verwacht deel te nemen aan zowel interne als externe activiteiten (o.a. vertegenwoordigingen in commissies, afvaardigingen in VUB en externe organen, verlenen van diensten aan derden, opnemen van taken in facultaire organen…). Je bent bereid een bijdrage te leveren aan de valorisatie van onderzoeksresultaten in het kader van maatschappelijk dienstbetoon en actieve medewerking aan uitstralingsactiviteiten voor de vakgroep, de faculteit en/of de universiteit.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van doctor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie of gelijkwaardig.

 

 • Je hebt praktijk- en onderwijservaring in de kinesitherapeutische context en onderzoekservaring in het domein van de (chronische) pijn;
 • Je hebt ervaring in het lesgeven. Het kunnen voorleggen van positieve evaluaties van studenten is een meerwaarde;
 • Het is een meerwaarde dat je ervaring hebt in het superviseren en begeleiden van masterthesissen en doctoraten;
 • Je hebt een internationaal track record binnen de REVAKI. Indien dit binnen de klinische REVAKI en (chronische) pijn is, wordt dit beschouwd als een meerwaarde;
 • Het is een meerwaarde dat je kennis hebt van en ervaring binnen de opleidingsprogramma’s kinesitherapie aan de VUB;
 • Je hebt bewezen ervaring in het verwerven van externe fondsen voor onderzoek en onderwijs bijvoorbeeld door het behalen van awards of grants;
 • Je hebt de vereiste attitude en bereidheid tot onderzoekssamenwerking met gerelateerde onderzoeksgroepen.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel aan met een omvang van 0.1 VTE, voor de duur van 3 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-11-2024.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 18-08-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. dr. Steven Provyn via steven.provyn@vub.be. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.