Deel deze vacature

Professor in de gezondheidseconomie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.
Omvang mandaat 0.5 VTE
Faculteit Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Vakgroep Gezondheidswetenschappen

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Gezondheidseconomie – gezondheidspromotie en integratie van ziekenhuizen en eerstelijnszorg

Onderwijs

 • De kandidaat/kandidate zal bijdragen aan het onderwijs gezondheidseconomie, in het bijzonder in de gezondheidseconomische evaluaties van strategieën rond gezondheidspromotie en in de integratie van ziekenhuizen en eerstelijnszorg.
 • Hij/zij zal ook master- en doctoraats-onderzoeksprojecten in het domein van zijn/haar onderzoek begeleiden en superviseren.
 • De kandidaat/kandidate moet kunnen werken in een multiculturele en meertalige omgeving, samen met studenten, professoren, onderzoekers en technische/ administratieve collega's.

Onderzoek

 • De kandidaat/kandidate zal in hoofdorde onderzoek verrichten in twee domeinen binnen de gezondheidseconomie: in de integratie van ziekenhuizen en eerstelijnszorg, en gezondheidseconomische evaluaties van strategieën rond gezondheidspromotie.
 • Hij/zij zal in dit vakgebied competitieve onderzoeksfondsen verwerven en hoogstaande peergereviewde wetenschappelijke publicaties behalen.
 • De nieuwe kandidaat sluit aan bij de onderzoeksgroep I-CHER (VUB).
 • Samenwerking met de Universiteit Gent en de alliantieonderzoeksgroep I-CHER rond de thema’s gezondheidseconomische evaluaties, betaling- en financieringssystemen van zorg, sociaaleconomische aspecten van zorg vanuit een gezondheidseconomisch perspectief en de organisatie van zorg vanuit een gezondheidseconomisch perspectief, strekken tot aanbeveling.

Overige

 • De kandidaat/kandidate zal lid zijn van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie en het wordt van hem/haar verwacht bij te dragen tot de werking. Dit houdt in dat de kandidaat/kandidate mogelijks in (meerdere) raden van de faculteit en/of onderwijsraden van de opleidingsprogramma's zal zetelen.
 • Samenwerking met studentbegeleiders en onderwijsdeskundigen van de Universiteit is belangrijk ter ondersteuning van de visie van de Universiteit en Faculteit over de bevordering van de slaagkansen en het algemeen welzijn van de studenten.

3 - Functieprofiel
 • Houder van een doctoraat op proefschrift

 

 • De kandidaat/kandidate heeft ervaring in het domein van de gezondheidseconomie.

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. 

Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-10-2020
Looptijd/duur aanstelling 3 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 12-04-2020
Contactpersoon Prof. P. in't Veld
Contact via telefoon +32 (0)2 477 41 05
Contact via e-mail +32 (0)2 477 41 05

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.