Professor (onderzoek) in de humane ziektebeelden

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Observerende Klinische wetenschappen, op zoek naar een deeltijds professor.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderzoeksdomein:

 

Onderzoek in het UZ Brussel rond volgend thema: “Onderzoek naar humane ziektebeelden”

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je voert hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uit in het bovenstaande aandachtsgebied.
 • Je begeleidt doctoraten en (master)thesissen als (co)-promotor.
 • Je participeert aan de organisatie van het onderzoek in de onderzoeksgroep waar de aanstelling zal plaatsvinden.
 • Je engageert je om FWO of andere externe, peer-reviewde, fondsen te werven.
 • Je levert continue wetenschappelijke activiteit in het vakgebied, met aantoonbare onderzoeksoutput en onderzoeksfondswerving.

 

Overige taken:

 

Je zal lid zijn van de Faculteit Geneeskunde & Farmacie en er wordt van jou verwacht bij te dragen tot de werking. Dit houdt in dat je mogelijks in (meerdere) raden van de faculteit en/of UMCOR zal zetelen, alsook zal dienen deel te nemen aan de clustervergaderingen.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent houder van een diploma van doctoraat op proefschrift.

 

 • Op het moment van de kandidaatsstelling dien je te voldoen aan volgende profielvereisten:
  • Je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek binnen een onderzoekslijn, en in het begeleiden van onderzoekers.
  • Je hebt reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht, gestaafd door recente publicaties in internationale “peer-reviewed” tijdschriften binnen de volgens ISI WoS gerangschikte recentste top 25% - 50% categorieën.
  • Je beschikt over een ruime expertise en ervaring in het vakgebied.
  • Je beschikt over een officiële aanstelling aan het UZ Brussel, en over een aanbevelingsbrief van het diensthoofd.
  • Je bent niet als ZAP aangesteld aan de VUB of aan een andere Vlaamse Universiteit.

 

 • Indien je niet voor 70% bent aangesteld aan het UZ Brussel, dien, je bij voorkeur, voor minstens 70% van een voltijds equivalent verbonden te zijn aan (een combinatie van) één van de volgende instellingen:
  • Een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
  • Een Vlaams academisch ziekenhuis.
  • Een Vlaams ziekenhuis met academisch karakter.
  • Een erkende Vlaamse of federale onderzoeksinstelling.
  • Een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC).

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel aan met een omvang van 0.1 VTE, voor de duur van 3 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2024.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 24-04-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief, met inbegrip van:
  • je visie op onderwijs en onderzoek;
  • een toelichting over de concrete uitbouw van je toekomstig onderzoek, en hoe het onderzoek fit binnen de onderzoeksgroep alsook de mogelijke samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen binnen het UMC. Daarbij dient een onderscheid worden gemaakt tussen doeleinden op korte, middellange en lange termijn;
  • de vermelding van jouw vijf belangrijkste publicaties;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier, bestaande uit minstens volgende elementen:
  • H-index;
  • author’s impact profile;
  • aantal publicaties als eerste en laatste auteur (opgesplitst per kwartiel);
  • aantal lopende en afgeronde doctoraten begeleid (als promotor-woordvoerder en promotor);
  • lijst van aangevraagde fondsen (met telkens vermelding van totaal bedrag, bedrag voor VUB en al dan niet verworven);
  • wetenschappelijke prijzen;
  • verblijven in het buitenland;
 • je diploma (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Decaan GF via Decanaat.gf@vub.be. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.