Praktijkassistent Officinastages en Casuïstiek

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen, op zoek naar een praktijkassistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijsdomein:

 

Farmaceutische Wetenschappen en Farmaceutische Zorg

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal assistentie verlenen aan het onderwijs gelinkt aan het opleidingsonderdeel (OO) “Officinastages en casuïstiek”
 • Je zal assistentie verlenen aan het onderwijs gelinkt aan het opleidingsonderdeel "Lijnproject: Kennismaking met de farmaceutische praktijk”

 

Overige taken:

 

 • Je zal optreden als stagecoördinator voor de officinastages van de Bachelor Farmaceutische Wetenschappen en de Master in Farmaceutische Zorg en de Master in Geneesmiddelenontwikkeling met apotheekstage. Dit omvat:

  • Het instaan voor de praktische organisatie van infosessies voor stagiairs en stagemeesters, het organiseren van feedbackmomenten en het organiseren van diverse stagegerelateerde activiteiten en lesmomenten

  • Het instaan voor de coördinatie en de administratieve opvolging van de stagetrajecten van bij de opstart in 3de Bachelor tot en met afronding op het einde van de 2e Master. Dit includeert het bijhouden van individuele stagedossiers

  • Het ondersteunen van de stagecommissie en het incorporeren van beslissingen in de stagehandleiding en het stagereglement

  • Het instaan voor de praktische organisatie van GIMMICS

  • Het instaan voor het up-to-date houden van een kwalitatief evaluatiesysteem van de officinastage

  • Het uitvoeren van individuele stagebezoeken

  • Het instaan voor de praktische coördinatie en assistentie verlenen bij de stageprojecten rond farmaceutische zorg

 • Je ondersteunt inhoudelijk het farmaceutische onderwijs. Dit houdt in dat:

  • Je assistentie zal verlenen bij de ontwikkeling van praktijkcasussen binnen het farmaceutisch onderwijs, in het bijzonder GIMMICS

  • Je assistentie zal verlenen bij het verwerken van de stageopdrachten

 • Je maakt deel uit van de volgende commissies:

  • Stagecommissie (intra-universitair)

  • Stagecomité (Universiteiten – Beroepsverenigingen)

  • Interuniversitair stagecoördinatoren overleg

  • Werkgroep farmaceutische zorg

  • Opleidingsraad Farmacie

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een Master in Farmaceutische Wetenschappen (bij voorkeur met afstudeerrichting Farmaceutische Zorg)

 

 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels en dit zowel mondeling als geschreven
 • Je bent werkzaam in de officina-apotheek (pluspunt)
 • Je bent een dynamisch, flexibel, geëngageerd en sociaal persoon
 • Je bent een empathisch en communicatief iemand die goed contacten kan leggen en die op tactvolle wijze de relaties met stagemeesters en studenten op een optimale manier verder kan opbouwen en onderhouden
 • Je hebt een goede kennis van elektronische communicatiemiddelen en computerprogramma’s

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

 

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur. 

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 0.4 VTE, voor de duur van 2 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2023.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-07-2023:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. dr. Eline Tommelein via Eline.Tommelein@vub.be. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.