Deel deze vacature

Praktijkassistent Gezondheidseconomie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Assisterend Academisch Personeel
Specifieke benaming Praktijkassistent
Omvang mandaat 0.2 VTE
Faculteit Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Vakgroep Gezondheidswetenschappen

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Gezondheidseconomie

Onderwijs

Onderwijs in de Gezondheidseconomie:

 • Instaan voor de organisatie van de werkcolleges
 • Ondersteuning verlenen bij het ontwikkelen van studiemateriaal
 • Actieve rol spelen in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van innovatieve onderwijsvormen bij het onderwijs
 • Assistentie verlenen bij studenten met hun meesterproef in het domein van de Gezondheidseconomie

 

Overige

 • Ondersteuning bieden bij de werking van de Faculteit GF.
 • Bijwonen opleidingsraden van de MSc Management en Beleid van de Gezondheidszorg

3 - Functieprofiel
 • Diploma van

  Master in Management en Beleid in de Gezondheidszorg, of (Sociale) Gezondheidswetenschappen, of (Toegepaste) Economische Wetenschappen of gelijkwaardige ervaring in gezondheidseconomie kunnen voorleggen. 

   

 

 • Aantoonbare ervaring in gezondheidseconomie is aanbevolen.
 • Aantoonbare ervaring in kritische evaluaties van gezondheidseconomische studies is een pluspunt.
 • Onderwijservaring in het domein van de gezondheidseconomie is een pluspunt

 

 • Specifieke kennis:
  • Goede kennis van het Nederlands en het Engels (spreken en schrijven)
  • Goede kennis van elektronische communicatiemiddelen en computerprogramma’s (in het bijzonder Excel)
  • Ervaring in ontwikkeling en gebruik van interactieve tools (Excel en Canvas) ter ondersteuning bij de werkcolleges en oefeningen

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. 
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-10-2020
Looptijd/duur aanstelling 2 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 05-04-2020
Contactpersoon Prof. Koen Putman
Contact via telefoon 02/477 47 40
Contact via e-mail Koen.Putman@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.