Post-doctoraal onderzoeker - Intravitale microscopie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Observerende Klinische wetenschappen, op zoek naar een postdoctoraal wetenschappelijk medewerker.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Het laboratorium voor In vivo Cellulaire en Moleculaire Beeldvorming (ICMI) is een multidisciplinair team dat onderzoek verricht rond de ontwikkeling van nieuwe moleculaire beeldvormingsstrategieën en moleculaire therapieën op basis van Nanobodies. Ons onderzoek omvat alle activiteiten van tracerontwerp, over in vitro karakterisering en validatie in relevante diermodellen, tot klinische studies. Onze nieuwe faciliteit is uitgerust met verschillende ultramoderne technologieën zoals nucleaire beeldvorming (PET/SPECT) optische beeldvormin (Bioluminescentie, fluorescentie) en intravitale microscopie (stereofluorescentie en 2-photon fluorescentie microscopie). 


We zoeken een zeer gemotiveerde post-doc om een onafhankelijke onderzoekslijn te ontwikkelen rond intravitale fluorescentie om het gedrag en effect van moleculaire tracers beter te begrijpen op microscopisch vlak, alsook de biologische effecten van innovatieve moleculaire therapieën te bestuderen. De aanvrager’s hoofdfunctie is het coördineren van het intravitale beeldvormingsplatform,  uitwerken van excellente projecten in het domein, alsook het deelnemen aan het schrijven van onderzoeksprojecten. 
 

De kandidaat zal deeluitmaken van een zeer interactief onderzoeksteam dat als doel heeft om klinische impact te creeëren met nieuwe moleculaire beeldvormingstechniqueken en therapieën. 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • De kandidaat dient een doctoraat in de medische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, of equivalente richting te hebben.

 

 

 • De kandidaat dient ervaring te hebben in het domein van in vivo moleculaire beeldvorming, alsook in contact te zijn gekomen met fluorescentie beeldvorming. De kandidaat dient over een certificaat proefdierkunde te beschikken (FELASA B of hoger), en kennis over diermodellen voor intravitale microscopie is een voordeel. 
 • We zoeken een zeer gemotiveerde onderzoeker dat onafhankelijk projecten kan uitvoeren en resultaten ervan kan rapporteren op een accurate manier. 
 • De kandidaat moet vlot Engels kunnen spreken en schrijven, Nederlands kunnen is een voordeel, maar geen verplcihting. The kandidaat dient bekwaam te zijn in het schrijven van wetenschappelijke publicaties, en expertise in het schrijven projecten is gewenst. 
 • Gezien de kanidaat in een multidisciplinair team zal werken, moet hij/zij voldoende communicatief te zijn. 
 • Vrouwelijke kandidaten in het bjizonder worden aanbevolen op te appliceren. 

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een arbeidsovereenkomst aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 12 maanden (eventueel verlengbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-12-2023.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 01-11-2023 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Sophie Hernot via sophie.hernot@vub.be of +32 479 39 96 19. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.