Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Farmaco-epidemiologie, Medische Informatica en Klinische Farmacie'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

 • Je voert wetenschappelijk onderzoek uit met het oog op het behalen van een doctoraat op proefschrift. Het onderzoeksthema van het doctoraat situeert zich in het raakvlak van verschillende domeinen namelijk farmaco-epidemiologie, medische informatica, farmacologie, klinische farmacie en farmaceutische zorg.
 • In functie van de persoonlijke achtergrond, expertise en interesse kunnen het onderzoeksdomein en de onderzoekstopics verder uitgewerkt worden.
 • Het onderzoek zal zich situeren binnen de huidige onderzoekslijn van de onderzoeksgroep Klinische Farmacologie & Klinische Farmacie (KFAR). KFAR focust op de ontwikkeling van evidence based tools en initiatieven voor het optimaliseren van de farmacotherapie en de patiëntveiligheid. Een eerste onderzoekslijn is de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve beslissingshulpsystemen (clinical decision support systems). Dit onderzoek situeert zich op het kruispunt van farmacologie, farmaco-epidemiologie en medische informatica. Epidemiologische methoden worden toegepast voor het ontwikkelen van contextspecifieke predictiemodellen die geïntegreerd kunnen worden in innovatieve beslissingshulpsystemen. Hierdoor kan patiëntspecifiek advies verleend worden aan zorgverleners waardoor problemen kunnen vermeden worden zoals ongewenste effecten. Naast het gebruik van conventionele statistische technieken voor predictiemodellen doen we eveneens onderzoek naar het gebruik van machine learning technieken. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op pagina: https://researchportal.vub.be/en/persons/pieter-cornu.  Een tweede onderzoekslijn focust op de evaluatie van het correct gebruik van geneesmiddelen in bijzondere patiëntpopulaties. Methoden voor het detecteren en corrigeren van potentieel onjuist voorschrijven worden onderzocht met het oog op het optimaliseren en veiliger maken van de farmacotherapie. Bijkomend worden innovatieve technieken geëxploreerd zoals het gebruik van farmacogenetica voor het onderzoeken van de effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen.
 • Je zal ingeschakeld worden voor de begeleiding in het onderwijs van:
  • WPO OO Farmaco-epidemiologie;
  • WPO OO E-gezondheid;
  • Lijnprojecten I, II en III, alsook studenten tijdens het uitvoeren en schrijven van de masterproef.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent houder van een diploma master Geneeskunde, master Farmaceutische Wetenschappen (Farmaceutische Zorg of Geneesmiddelenontwikkeling), master Biomedische Wetenschappen of master Epidemiologie.

 

 • Bijkomende opleiding of ervaring in het domein van (farmaco-)epidemiologie, statistiek of klinische onderzoeksmethodologie is een plus. Dit kan ook verder ontwikkeld worden door het volgen van bijkomende opleidingen binnen het kader van de doctoraatsopleiding.
 • Interesse of ervaring in Medische Informatica is eveneens een plus.
 • Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels.

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-11-2022.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 04-10-2022 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Pieter Cornu via Pieter.Cornu@vub.be of 02/4763051. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.