Doctoraatsbeurs Academie voor de Eerste Lijn (PROMENT)

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Gezondheidswetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

De Academie voor de Eerste Lijn of Primary Care Academy (PCA) wil met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, met onderzoek en vernieuwende zorgconcepten bijdragen aan kwaliteitsvolle en geïntegreerde (eerstelijns-)zorgverlening voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood, met ook aandacht voor hun naaste omgeving.

Eén van de onderzoeksprojecten binnen de Academie voor de Eerste Lijn heet PROMENT en gaat over het verbeteren van het mentaal welzijn van kwetsbare jongeren. We focussen hierbij voornamelijk op deze problematiek in minder gegoede wijken in de grootsteden Brussel en Antwerpen. Aan de hand van participatief onderzoek met de jongeren zelf, en met professionele en niet-professionele sleutelfiguren uit hun leven, willen we vooreerst de noden van deze jongeren in kaart brengen, en bestuderen welke hierbij de beïnvloedende factoren zijn, om van daaruit te komen tot het co-creëren van duurzame oplossingen binnen een veilige en ondersteunende omgeving. 

Data voor dit onderzoek worden verzameld via literatuuronderzoek, secundaire analyses van bestaande data, en kwalitatief participatief actie onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen via geïntegreerde, concrete en aangepaste disseminatie-acties maximaal ingezet worden ter verbetering van de situatie. Het gehele onderzoeksproject is ingebed in een academische werkplaats, waarbij alle relevante stakeholders, gedurende het gehele traject, actief betrokken worden. 

Voor dit PROMENT-onderzoeksproject zijn we momenteel op zoek naar een geëngageerde medewerker (M/V/X), die dit onderzoek wil uitvoeren binnen een voltijds doctoraatstraject

 

Functieomschrijving

•    Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoeren van het onderzoek, waarbij je werkt volgens de wetenschappelijke principes van de gekozen methodologie en gebruik maakt van de beschikbare software die je hierbij kan helpen.
•    Je werkt mee aan het uitbouwen van een netwerk van relevante stakeholders in de gekozen buurten en onderhoudt deze contacten op een proactieve wijze. Je gebruikt constructief de input van deze academische werkplaats om je onderzoek naar een hoger niveau te tillen.
•    Je schrijft op basis van dit onderzoek een doctoraal proefschrift.
•    Je publiceert in wetenschappelijke tijdschriften.
•    Je presenteert je onderzoek op (inter)nationale congressen.
•    Je werkt mee aan praktijkgerichte en implementeerbare output, gebaseerd op de onderzoeksresultaten.
•    Op regelmatige basis organiseer je overleg met de stuurgroep die het onderzoek zal begeleiden, waarbij je de voortgang van het onderzoek bespreekt.
•    Je werkt desgevallend mee aan extra fondsenwerving aangaande dit thema.

 

Het betreft hier een dubbeldoctoraat VUB-UAntwerpen, gezamenlijk begeleid door Prof. Johan Bilsen (VUB) en Prof. Kris Van den Broeck (UA) (promotoren), en door Dr. Lara Vesentini (VUB) en Dr. Maja Lopez Hartmann (KdG) (copromotoren).
 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent houder van een masterdiploma binnen het domein van de gezondheids- of humane wetenschappen.

 

•    Je beschikt over kennis en ervaring aangaande kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, en bijbehorende softwarepakketten. 
•    Je schrijft en spreekt vlot Nederlands, beheerst het Engels, en je kan je goed behelpen in het Frans. 
•    Je bent in staat en bereid om je op het werkveld tussen de jongeren en verschillende stakeholders te begeven (in Antwerpen en Brussel).
•    Je bent planmatig en nauwgezet.
•    Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
•    Je bent empathisch van aard en sociaal gevoelig, open en flexibel, maar kan ook je grenzen stellen. 
•    Je kan zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
•    Je hebt een sterke motivatie om een doctoraatstraject succesvol af te leggen.
•    Kennis van de organisatie van de gezondheidszorg, en specifiek van de eerstelijnszorg strekt tot aanbeveling.
•    Kennis en/of belangstelling voor andere culturen is een pluspunt.

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd). 

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2024.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 31-05-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief; 
 • je curriculum vitae; 
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni).

 

Gesprekken hebben plaats tussen 25 en 27 juni. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Johan Bilsen via johan.bilsen@vub.be of 0475/321900. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 
 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.