Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Health Services Research - Health Economics'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de faculteit Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Gezondheidswetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Situering:

De doctoraatsbeurs situeert zich binnen een ruimer interdisciplinair onderzoek getiteld ‘Maatschappelijk belang van gepersonaliseerde stereotactische radiotherapie: een statistisch model gebaseerd op kwantitatieve beeldvorming’. Dit onderzoek werd opgezet omwille van de klinische en technische uitdagingen die Stereotactische Radiotherapie (e.g. nauwkeurig toedienen van een groot volume ablatieve stralen aan een tumor) met zich meebrengt.

Het UZ Brussel ontwikkelde reeds in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een bestralingstechniek die sychroon verloopt met de ademhaling. Dit houdt in dat de bestralingsbundel de bewegende tumor nauwgezet volgt (e.g. tracking).

Om deze techniek te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk een merker in de tumor aan te brengen om deze optimaal te kunnen visualiseren. Dit researchprogramma gaat nu nog een stap verder en heeft tot doel over te kunnen gaan naar een ‘Markerless Tracking’.

Daarnaast wordt getracht binnen dit project een predictief model te ontwikkelen om individueel geoptimaliseerde bestralingsdosissen voor de patient mogelijk te maken. Dit laatste verloopt aan de hand van kwalitatieve beeldvormingstechnieken en klinische immunologische parameters. Met bovenstaande ontwikkelingen zal stereotactische radiotherapie toegankelijk gemaakt worden voor een grotere patiëntenpopulatie en zal ook de efficiëntie van behandeling toenemen.

 

Voornaamste taken:

Het takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, bestaat uit wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke en klinische implicaties van gepersonaliseerde stereotactische radiotherapie vanuit een gezondheidseconomisch oogpunt.

Je zal tijdens je doctoraatstraject een methodologie ontwikkelen waarbij de economische techniek van ‘time-driven activity-based costing’ wordt toegepast in een dergelijke innovatieve setting.

Verder zal je a.d.h.v. een set PREMS/PROMS een techniek ontwikkelen die leidt tot het verbeteren van kosten-analyses van geïndividualiseerde en patiënt-geörienteerde zorg. Hierbij zullen zowel de baten vanuit de zorgverlener- als de -gebruiker opgenomen worden in de gezondheidseconomische evaluaties. 

 

We bieden een aanstelling in een gedreven interdisciplinair team met de mogelijkheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke en economische aspecten van innovatieve medische technieken.

Er is de mogelijkheid om jouw onderzoek verder uit te bouwen in verschillende klinische centra in het buitenland (Nederland, Zwitserland, Frankrijk). Dit internationaal netwerk van de diensten Radiotherapie bieden een opportuniteit om de nieuwe methodologieën naar economische evaluaties verder te verfijnen en te valideren.

Verder wordt er binnen het interdisciplinair team voldoende ruimte gecreëerd om bijkomende onderzoeksideeën bespreekbaar te maken binnen de context van het vooropgesteld interdisciplinair onderzoek.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een 

  diploma Master in Management en Beleid in de Gezondheidszorg, of (Sociale) Gezondheidswetenschappen, of (Toegepaste) Economische Wetenschappen of je kan gelijkwaardige ervaring in het domein van de gezondheidseconomie voorleggen.

 

 • Je hebt een sterke analytische geest dewelke kan aangetoond worden via uw masterproef of gelijkwaardige alternatieven; 
 • Aantoonbare ervaring in gezondheidseconomie is aanbevolen.
 • Werkervaring binnen een ziekenhuiscontext is een pluspunt.
 • Er wordt van jou verwacht dat je jouw resultaten publiceert in internationale wetenschappelijke vaktijdschriften, en deze voorstelt op internationale congressen. Een goede kennis van het Nederlands en het Engels (spreken en schrijven) is dan ook een vereiste.
 • Je bent een dynamisch, flexibel, en geëngageerd persoon.

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-03-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de doctoraatsbursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 31-01-2020 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Koen Putman via koen.putman@vub.be of 02/4774740. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.