Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Behandeluitkomsten (routine outcome measures) bij alcohol-en drugsproblematiek'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Observerende Klinische wetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Context:

Alcohol- en drugsproblemen hebben diverse sociale, economische en gezondheidsgevolgen op het niveau van individuen, families en gemeenschappen. Verschillende grootschalige uitkomststudies hebben de positieve effecten van drughulpverlening aangetoond, maar ook dat herval frequent blijft en de positieve impact van behandeling vaak afzwakt na verloop van tijd. Toch slagen veel personen erin om te herstellen van alcohol- en drugsproblemen.

De rol die behandeling speelt in de herstelprocessen van personen met een alcohol- en/of drugsprobleem is echter heel uiteenlopend, en een groot aantal personen slaagt erin om herstel te bereiken zonder professionele ondersteuning. Desondanks blijft behandeling vaak de aanbevolen weg naar herstel voor diegenen met de meest ernstige en langdurige verslavingsproblemen.

Het onderzoek naar behandeluitkomsten van de Belgische verslavingszorg is tot op vandaag echter beperkt. Aangezien tot dusver nog geen systematische monitoring of uitkomstevaluaties werden opgezet en uitgevoerd, zijn de beschikbare Belgische data specifiek rond de populatie van personen met een verslavingsprobleem sterk gefragmenteerd en gelimiteerd. Om hieraan tegemoet te komen, wordt de OMER-BE studie opgezet: Outcome Measurement and Evaluation as a Routine practice in alcohol and other drug services in Belgium.

Dit onderzoeksproject neemt de vorm aan van een longitudinale cohortstudie in vijf verschillende behandelmodaliteiten in Vlaanderen en Brussel: ambulante gemeenschapsgerichte ondersteuning, ambulante substitutiebehandeling, residentiële ontwenningsbehandeling, langdurige residentiële zorg en Therapeutische Gemeenschappen, en mobiele teams. Concreet zal de impact van deze behandelvormen op verschillende momenten gemeten worden aan de hand van traditionele uitkomstmaten, patient-reported outcomes (PROMs), patient-reported experience measures (PREMs) en andere indicatoren van herstel. PROMs en PREMs worden gezien als waardevolle indicatoren om het verloop van chronische aandoeningen op te volgen en worden wellicht ook geïmplementeerd in de Belgische gezondheidszorg. Het hoofddoel van de OMER-BE studie is om herstelindicatoren te meten en te vergelijken tussen verschillende behandelvormen, om zo na te gaan hoe deze evolueren tijdens en na behandeling. Op die manier zal de OMER-BE studie ook licht werpen op de manier waarop personen in herstel gebruik maken van verschillende hulpbronnen in deze settings. De OMER-BE studie wordt zo de eerste Belgische cohortstudie die de uitkomsten van drughulpverlening bestudeert vanuit een herstelperspectief.

 

Opdracht:

 • Jouw opdracht zal erin bestaan om deze longitudinale cohortstudie uit te voeren in de Brusselse regio en hoofdzakelijk kwantitatieve gegevens te verzamelen en te verwerken tijdens de verschillende meetmomenten; 
 • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoeksluik met een subsample van de onderzoekspopulatie (i.c. interviews met zorggebruikers);
 • Gedurende het volledige onderzoeksproces werk je nauw samen met een collega-doctoraatsbursaal aan de UGent, die gelijkaardige onderzoeksopdrachten uitvoert in regio Vlaanderen;
 • De bevindingen uit de onderscheiden onderzoeksfasen worden gebundeld in een onderzoeksrapport; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van Master in de Geneeskunde of Master in de Biomedische Wetenschappen of Master in de Humane wetenschappen (bv. Pedagogische Wetenschappen, Sociaal werk, Psychologie); 

 

  • Je bent vertrouwd met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
  • Je kan zelfstandig werken en hebt een vlotte pen;
  • Je kan samenwerken in een onderzoeksteam; 
  • Je bent perfect tweetalig 'Nederlands-Frans';
  • Onderzoekservaring binnen de Gezondheidswetenschappen is een plus;
  • Affiniteit met (onderzoek binnen) de verslavingszorg strekt tot aanbeveling; 

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-11-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 01-10-2021 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan prof. dr. Cleo Crunelle via cleo.crunelle@vub.be of 028012685. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.