Deel deze vacature

Doctor-assistent Farmaceutische Wetenschappen - In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie Assisterend Academisch Personeel
Specifieke benaming Doctor-assistent
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Vakgroep Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Farmaceutische Wetenschappen

Onderwijs

 • Begeleiden van bachelorstudenten, masterstudenten, doctorale onderzoekers, scripties en stages.
 • Begeleiden van bachelorstudenten in de Farmaceutische Wetenschappen tijdens projectsonderwijs (geneesmiddel-georiënteerde lijnprojecten) en practica (farmaceutische analyse).

Onderzoek

 • Onderzoek op gebied van de experimentele in vitro toxicologie en hepatologie, in het bijzonder omtrent mechanismen van connexine en pannexine signalisatie.
 • Bijdrage tot de dienstverlening van de IVTD onderzoeksgroep en het onderhouden van nationale en internationale contacten.
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties.
 • Actief meewerken aan het verwerven van nieuwe onderzoekskredieten op nationaal en internationaal niveau.

3 - Functieprofiel

Diploma van 

Doctor in de Farmaceutische Wetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Medische Wetenschappen, Wetenschappen of gelijkwaardig.

- Ervaring op het gebied van experimenteel in vitro toxicologisch onderzoek en/of fundamenteel leveronderzoek met relevante wetenschappelijke publicaties in 'peer-reviewed' internationale wetenschappelijke tijdschriften en voordrachten op wetenschappelijke conferenties.

- Praktische kennis omtrent het werken met celculturen alsook het uitvoeren van moleculaire en celbiologische technieken.

- Uitgesproken interesse voor wetenschappelijke samenwerking op nationaal en internationaal niveau.

- Ervaring met de begeleiding van academische werkcolleges en practica, bij voorkeur op gebied van de Farmaceutische Wetenschappen.

- Ervaring met de wetenschappelijke begeleiding van bachelorstudenten en masterstudenten.

- Zelfstandig doch in teamverband kunnen werken.

- Goede communicatieve en didactische vaardigheden.

 

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.
Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.

Onderstaande tabel geeft de mogelijke combinaties voor de bepaling van het vereiste niveau van taalbeheersing:

Taal diploma Hoger Onderwijs

Onderwijstaal

Opleidingsonderdeel

Niveau

kwalificatiegetuigschrift onderwijstaal

Niveau

Kwalificatiegetuigschrift

Nederlands bestuurstaal

Nederlands Nederlands Geen getuigschrift vereist Geen getuigschrift vereist
Nederlands Anderstalig C1 onderwijstaal Geen getuigschrift vereist
Anderstalig Nederlands C1 Nederlands Geen getuigschrift vereist
Anderstalig

Anderstalig (= taal

diploma)
Geen getuigschrift vereist

A2 Nederlands binnen 2 jaar

B2 Nederlands binnen 5 jaar
Anderstalig

Anderstalig (= taal

diploma)
C1 onderwijstaal

A2 Nederlands binnen 2 jaar

B2 Nederlands binnen 5 jaar

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie

Voorziene startdatum 01-12-2019
Looptijd/duur aanstelling 2 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 31-10-2019
Contactpersoon Prof. Mathieu Vinken
Contact via telefoon +32-2-477.45.87
Contact via e-mail Mathieu.Vinken@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.