Deel deze vacature

Doctor-assistent 'Public (Mental) Health'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, vakgroep Gezondheidswetenschappen, op zoek naar een doctor-assistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

 • Gezondheidswetenschappen (Public Health)
 • Sociale gezondheidszorg / Mentale (volks)gezondheid

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je werkt mee aan de colleges binnen:
  • Jeugdgezondheidszorg:
   • “Masterproef I”: Fundamenten van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie; 
  • Geneeskunde:
   • “Evidence-based Medicine: methodologie van wetenschappelijk onderzoek”: Epidemiologie + Epistat: probleemgestuurd onderwijs in kleine studenten groepen m.b.t. het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek; 
   • “Arts in Maatschappij”: Gezondheidspromotie en preventie; 
  • Management en Beleid in de Gezondheidszorg:
   • “Public Health”: Gezondheidspromotie; 
 • Je begeleidt bachelor- en masterproeven binnen de verschillende opleidingen; 

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je bouwt een eigen onderzoekslijn uit in het domein van mentale (volks)gezondheid, binnen de onderzoekscluster ‘Public Health’, onderzoeksgroep ‘Mental Health and Wellbeing’;
 • Je werkt actief mee aan het verwerven van onderzoeksfondsen en schrijven van wetenschappelijke artikels in dit domein; 

 

Overige taken:

 

 • Je biedt ondersteuning bij de organisatie en coördinatie van het probleemgestuurd onderwijs Epistat;
 • Je biedt ondersteuning bij de organisatie en coördinatie van het sociale geneeskunde onderwijs aan de VUB, en het promoten van sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en preventie binnen het geneeskunde onderwijs;  
 • Je werkt (pro)actief mee aan het verder uitbouwen van Public Health onderzoek en onderwijs;
 • Je neemt actief deel aan de betrokken opleidings- en bestuursraden; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Health Campus (Jette) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van Doctor in de Medische Wetenschappen, Sociale Gezondheidswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Psychologie;

 

 • Je voldoet aan volgende bijkomende vereisten: 
  • Kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie en epidemiologie; 
  • Kennis en onderwijservaring in het domein van gezondheidspromotie en preventie; 
  • Onderwijservaring aangaande probleemgestuurd onderwijs en begeleiden van studenten in kleine groepen; 
  • Ervaring in het doceren en in het begeleiden van bachelor- en masterproeven binnen het universitair onderwijs; 

 

 • Het strekt tot aanbeveling dat je over volgende competenties beschikt: 
  • Vertrouwdheid met het Vlaams onderwijsnetwerk in het domein van de Sociale Geneeskunde (arbeidsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg); 
  • Ervaring met onderzoek in het domein van (volks)gezondheid en geestelijke gezondheid(szorg).  Beschikken over een (inter)nationaal onderzoeksnetwerk met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en public health; 
  • Ervaring met zetelen en opnemen van functies in academische commissies en raden; 

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 3 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-11-2021.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 28-07-2021:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Johan Bilsen via Johan.Bilsen@vub.be of 02/477 47 21. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.