Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs: Belastingsmonitoring, storingsvoorspelling en ontwerpoptimalisatie voor mechatronis

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Toegepaste natuurkunde en fotonica, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

 • Je zal deel uitmaken van de onderzoeksgroep Brussels Photonics (B-PHOT) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in België.
 • Je voorziet mechatronische systemen zoals aandrijflijnen en elektromotoren van nieuwe optische sensoren teneinde de werking en de betrouwbaarheid van deze systemen op te volgen.
 • Je hebt toegang tot de moderne hoogtechnologische optische laboratoria van VUB B-PHOT voor het maken van prototypes en voor het karakteriseren en testen van een nieuwe betrouwbare installatietechniek die verdeelde metingen van mechanische belasting en van temperatuur in mechatronische systemen mogelijk maakt op basis van deze optische sensoren.
 • Je zal de nieuwe meettechniek en instrumentatie mee uitrollen en demonstreren op geselecteerde testopstellingen in samenwerking met andere onderzoeksgroepen en universiteiten binnen Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de fabricage-industrie in Vlaanderen.
 • De openstaande functie maakt deel uit van het strategisch onderzoeksproject "FIBERMECH" van Flanders Make - Glasvezel en voorspelbare fysische modellen voor belastingsanalyse in mechatronische systemen.
 • Context van het doctoraatsproject - Voor de validatie van prototypes van machines zijn metingen van mechanische belasting en van temperatuur met een bekende kleine onzekerheid vereist teneinde ingenieurs feedback te geven tijdens het ontwerpproces van deze prototypes. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opvolging van de operatie van elektromotoren bij welke het werken met een hoge vermogensdichtheid kan leiden tot te hoge temperaturen, of voor de verificatie van hoge mechanische spanningsniveaus in mechanische constructies (systeembehuizingen en roterende componenten) die optreden tijdens uitgebreide belastingscycli en die kunnen leiden tot materiaalmoeheid met mogelijk machinebreuk als gevolg. Een onnauwkeurige kennis van beide grootheden (mechanische spanning en temperatuur) wordt heden gecompenseerd door te werken met te hoge veiligheidsfactoren, wat leidt tot overgedimensioneerde en bijgevolg dure ontwerpen. In het tegenovergestelde geval van onderdimensionering leidt dit typisch tot falende prototypen. Het FIBERMECH project heeft tot doel het potentieel van nieuwe optische verdeelde mechanische rek- en temperatuursmeting in mechatronische systemen te ontsluiten, en dit tegen een lagere kost en met een sterk verbeterde nauwkeurigheid vergeleken met conventionele rekstrookjes en thermische sensoren. Een tijd-/kostenbesparende, maar uitgebreide meetcampagne, zal het aantal ontwerpiteraties verminderen en dure prototyperingscycli vermijden. Om dit doel te bereiken, streven we ernaar om nieuwe optische sensoren op basis van optische glasvezel in te zetten. De werktuigen en methodes zullen door FIBERMECH worden ontwikkeld voor diverse mechatronische producten en toepassingen: (1) schatting van mechanische invoer voor meerdere krachtcomponenten; (2) verbeterde temperatuurschatting in elektromotoren; (3) schatting van torsiebelastingen en buigmomenten voor elektromechanische roterende aandrijflijnen. FIBERMECH zal ook validatiescenario's definiëren in samenwerking met indsutriële partners, teneinde de haalbaarheid en herbruikbaarheid van de resultaten in een realistische industriële omgeving te evalueren.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Photonics Campus (Gooik) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Master in Fotonica, Natuurkunde, Elektromechanica, Toegepaste Wiskunde of een door de bevoegde universitaire autoriteiten als gelijkwaardig erkend diploma.

 

•    Je hebt een grote interesse om grensverleggend onderzoek te doen en innovatie te creëren in de gebieden van de toegepaste fotonica (lichttechnologie) en mechatronica en de ambitie om een doctoraatsdiploma in de Ingenieurswetenschappen te halen.
•    Uitstekende experimentele en computationele vaardigheden zijn vereist. Ervaring met glasvezelsensoren is een pluspunt.
•    Vaardigheid in zowel gesproken als geschreven Engels (meestal ERK-niveau C1 of gelijkwaardig) is vereist. Indien nodig krijg je de mogelijkheid om avondlessen Engels te volgen om je taalvaardigheid te verbeteren.
•    Je kijkt er naar uit om met veel enthousiasme je kennis en inzichten over te dragen aan studenten op masterniveau.
•    Er wordt verwacht dat je in staat bent je onderzoekswerkzaamheden zelfstandig en kritisch uit te voeren, met uitstekende communicatieve vaardigheden en een positieve instelling ten opzichte van samenwerking.
•   Je bent bereid zijn om binnen Vlaanderen te reizen in het kader van onderzoekssamenwerkingen en eventueel wereldwijd voor deelname aan conferenties.
•    Kennis van fotonica en van mechatronica zijn pluspunten.

 

Kandidaten die hun masterdiploma nog niet hebben behaald, kunnen solliciteren en deelnemen aan de selectieprocedure, maar moeten een bewijs van inschrijving in hun masterprogramma kunnen overleggen en moeten aan alle diplomavereisten voldoen voordat ze aan hun functie bij de VUB beginnen.

 

Er wordt verwacht dat je de waarden en visie van de Vrije Universiteit Brussel onderschrijft (volledige tekst beschikbaar op de website van de universiteit).

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-06-2023.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 01-03-2023 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Dr. Sidney Goossens via sidney.goossens@vub.be of +32 2 629 36 58. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.