Wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum Cultuuronderzoek

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vakgroep Sociologie, op zoek naar een wetenschappelijk medewerker.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Concreet zijn we in het kader van het Kenniscentrum Cultuuronderzoek op zoek naar een onderzoeker met enige ervaring  en met interesse voor cultuursociologie. Het Kenniscentrum Cultuuronderzoek is een interuniversitaire samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen (Onderzoeksgroep CuDOS – Vakgroep Sociologie aan de UGent en de Onderzoeksgroep TOR – Vakgroep Sociologie aan de VUB) dat zich toelegt op beleidsrelevant cultuuronderzoek, maar ook de ruimte biedt voor meer fundamenteel onderzoek.

 

Binnen dit consortium verrichten we onderzoek naar cultuurparticipatie in Vlaanderen. Naast het monitoren van participatiegegevens verricht het Kenniscentrum diepgaand onderzoek naar onder meer sociale ongelijkheid in cultuurparticipatie, belemmeringen voor deelname, belevingsaspecten verbonden aan participatie, de invloed van cultuurparticipatie op andere domeinen (maatschappij, economie, …) etc. Daarbij wordt voornamelijk gesteund op kwantitatief onderzoek - zowel eigen surveymateriaal (o.m. de vijfjaarlijkse participatiesurvey en publieksonderzoek) als secundaire databronnen – maar vormt ook kwalitatief onderzoek een belangrijke aanvulling.

 

Als onderzoeker zal je terechtkomen in een jong, dynamisch en hecht samenwerkend team van onderzoekers, en zal je samenwerken met een andere onderzoeker en een coördinator. Je werkt mee aan de verdere valorisatie van de voorbije vier Participatiesurveys (voor meer informatie over deze surveys: https://cultuurenmedia.be/) en de voorbereiding van een nieuwe Participatiesurvey, publieksonderzoek in musea en de podiumkunstensector en onderzoek naar waarde van cultuur, met focus op de economische, sociale en intrinsieke waarde van cultuur. Specifiek voor deze vacature zijn we op zoek naar iemand die verdiepend onderzoek doet naar de waarde(s) van cultuur. Je zal begeleiding krijgen bij het wetenschappelijke werk door ervaren wetenschappelijke onderzoekers, en je zal de mogelijkheid krijgen voor verdere professionele ontwikkeling (door deelname aan congressen, workshops en seminaries). 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent master in de sociologie of andere sociale wetenschap of gelijkaardig. 

 

 • Je hebt een sterke interesse en ervaring in gevorderde kwantitatieve methodologie en analysetechnieken.
 • Je hebt een goede kennis van statistische software pakketten (SPSS, etc.).
 • Je hebt je kunnen onderscheiden in de opleiding.
 • Je hebt interesse in cultuurbeleid en beleidsgericht onderzoek.
 • Je beschikt over een scherpe pen en goede presentatievaardigheden.
 • Je bent een teamspeler, maar je kan eveneens zelfstandig werken.
 • Je bent in staat om deadlines te halen. 

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een arbeidsovereenkomst aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 12 maanden (eventueel verlengbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2023.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 28-06-2023 je motivatiebrief, je curriculum vitae, je masterproef of wetenschappelijk artikel dat je onderzoekscompetenties het best aantoont, en je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Bram Spruyt via bram.spruyt@vub.be of 0494472699. 

 

De selectiegesprekken zullen doorgaan op 06 juli 2023.

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.