Deel deze vacature

Wetenschappelijk medewerker 'Sportmanagement & sportbeleid (topsportbeleid)'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie, vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, op zoek naar een wetenschappelijk medewerker.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

 • De onderzoeksgroepen SPLISS (Sport Policy factors Leading to International Sporting Success) en SASO (Sport & Society) voeren onderzoek naar topsportbeleid en de sociale impact van (top)sport op de maatschappij. Daarnaast wordt ook een programma aan maatschappelijke dienstverlening (navormingen, publicaties, …) opgezet; 
 • Je bereidt een doctoraat voor over de effectiviteit van topsportbeleid (Wat maakt landen succesvol in topsport?) of de maatschappelijke betekenis van topsport (Waarom investeren landen (niet) in topsport investeren?). Meer informatie over deze thema’s, vind je op www.spliss.net
 • Een doctoraat bestaat uit: literatuurstudie, research design en onderzoeksmethode ontwikkelen; het schrijven van het doctoraat op basis van artikels; presentatie van onderzoeksresultaten aan beleidsmakers, tijdens studiedagen en internationale congressen; meewerken aan rapporteringen; valoriserende publicaties en workshops binnen de onderzoeksgroepen; 
 • Voorgestelde thema’s voor dit doctoraat zijn:
  • Beleidsmonitoring topsport: op sportspecifiek niveau de kenmerken van succesvolle topsportfederaties identificeren;
  • Kenmerken van succesvol topsportbleid - een Internationale vergelijking (SPLISS 3.0);
  • Innovatie van topsportbeleid (in 9 pijlers, zie website www.spliss.net);
  • De maatschappelijke impact van topsport; 
 • Je levert assistentie binnen het vakdomein/ afstudeervariante sportbeleid en management van de vakgroep BESW, binnen de vakken:
  • Event- en Projectmanagement (003727);
  • Capita selecta sportinfrastructuur (008162);
  • Sportmarketing en -communicatie (003305);
 • Verder kan je ad hoc ook onderwijsondersteuning verlenen (naargelang jouw interesses/profiel, de noden, en in afstemming met andere medewerkers) binnen de vakken:
  • Sportmanagement (002752 en 002751);
  • Organisatie van de sport (002813);
  • Module High performance management (008164);
  • Strategische sportmarketing (006177);
  • Sportbeleid (001658);
  • Module ondernemen in de sport (008166); 
 • Daarnaast begeleid je masterproeven in het domein sportbeleid- en management, ben je het aanspreekpunt voor masterproeven, coördineer je de onderlinge communicatie, en zet je discussiegroepen binnen humane wetenschappen op; 
 • Naast het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, ontwikkel je vaardigheden in onderwijs, managementvaardigheden, publiek engagement en transfereerbare skills (zoals time management, leiderschap, presentatie, talen, schrijven, entrepreneurschap, ICT,…);
 • Je onderhoudt internationale partnerschappen, bereidt vergaderingen voor, en neemt een coördinerende rol op binnen jouw onderzoeksproject – EU-project; 
 • Je voert ondersteunende taken uit binnen de vakgroep; 
 • Je zal deel uitmaken van facultaire commissies;
 • Je zal meewerken aan facultaire activiteiten (o.a. infodagen/SIDINS, alumni-events, pr-activiteiten); 
 • Je zal bijdragen tot de communicatie van de onderzoeksgroep SPLISS, en betrokken zijn in software ontwikkeling, website,...; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een masterdiploma in de sport en bewegingswetenschappen, met de afstudeervariante sportmanagement, of een master in Economische en Sociale Wetenschappen, of Ingenieurswetenschappen; 

 • Je behaalde aantoonbare goede resultaten op je academische vakken, onderzoeksmethodologie, statistiek; 
 • ​​​​​​Je hebt aantoonbare expertise in de sportsector;
 • Ervaring in topsport is een pluspunt; 
 • Je beschikt over een goede kennis van statistiek en kan werken met statistische programma’s (vb. SPSS, NVIVO);
 • Ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek en wetenschappelijke inzichten ivm. top- én breedtesport via je masterthesis en/of gelijkaardige onderzoeksprojecten is een pluspunt;
 • Je hebt een sterke interesse om wetenschappelijk onderzoek te doen en wetenschappelijke output te genereren (publicatie van internationale artikels, rapporten, …) in functie van het behalen van een doctoraat;
 • Je bent vertrouwd met of hebt een bijzondere interesse in topsport en de maatschappelijke relevantie ervan;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je bent gemotiveerd om studenten te begeleiden en mee te werken aan vernieuwing in onderwijs (nieuwe onderwijsvormen);
 • Je kan/wil graag onderzoekers en masterproeven in het domein sportbeleid- en management aansturen en begeleiden;
 • Actieve kennis van het Nederlands is vereist;
 • Je spreekt en schrijft vlot Engels. Frans is een pluspunt;
 • Je bent een teamspeler, en draagt actief bij aan een positieve werksfeer;
 • Je hebt een sterke motivatie voor het behalen van een doctoraat;
 • Je bent creatief ingesteld;

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een arbeidsovereenkomst aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 48 maanden (eventueel verlengbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 07-08-2021 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Veerle De Bosscher via veerle.de.bosscher@vub.be of 0486/52.60.60. 


Indien jouw kandidatuur weerhouden wordt, krijg je een opdracht, die bestaat uit het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse en het schrijven van een abstract.

 

De mondelinge sollicitatiegesprekken worden gepland rond 23 en 24 augustus 2021. 

 

De finale beslissing wordt gemaakt op 3 september 2021

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.