Deel deze vacature

Wetenschappelijk Directeur van de FACS Core Facility

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel, op zoek naar een deeltijds professor, die de functie van 'Wetenschappelijk Directeur van de FACS Core Facility' zal opnemen.

 

Meer concreet zal je functie er als volgt uitzien:

 

De Wetenschappelijk Directeur leidt het oprichten, onderhouden, en de dagelijkse werking van de FACS Core Facility aan de Vrije Universiteit Brussel.

De Core Facility huisvest gezamenlijke en gedeelde apparatuur en/of expertise die toegankelijk zijn voor de voltallige VUB-onderzoeksgemeenschap.

De VUB FACS Core Facility ondersteunt onderzoeksprojecten die fluorescentie-geactiveerde celsortering (FACS) analyse vereisen.

De FACS Core Facility heeft tot doel onderzoek te faciliteren door het gebruik van flowcytometrie door toegang te bieden tot geavanceerde en gesofisticeerde cytometers en celsorteerders, toegang tot toegewijde expertise en op maat gemaakte opleiding voor (potentiële) gebruikers. 

 

Functie: 

 • Als Wetenschappelijk Directeur sta je aan het hoofd van de FACS Core Facility, en draag je eindverantwoordelijkheid rond de werking van de Core Facility; 
 • Je zet mee de missie uit van de Core Facility alsook de strategische visie in lijn met het centrale beleid; 
 • Je hebt de leiding over personeelsleden werkzaam binnen de Core Facility en stuurt hen aan; 
 • Je leidt de communicatie met zowel interne als externe gebruikers en belanghebbenden van de Core Facility, en verzorgt de visibiliteit van de Core Facility op lokaal, nationaal, en internationaal niveau; 
 • Je bent verantwoordelijk voor de budgetten (inkomsten en uitgaven) van de Core Facility; 
 • In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de stuurgroep van de Core Facility en aan de Onderzoeksraad van de VUB; 

 

Een greep uit je takenpakket:

 • Je stelt een business plan voor de FACS Core Facility op;  
 • Je stelt een werkingsreglement en gebruikersbeleid op voor de gebruikers (intern en extern) van de FACS Core Facility, alsook richt je een stuurgroep (steering committee) en gebruikersgroep (user committee) op van relevante stakeholders;
 • Je zit de vergaderingen van voornoemde stuurgroep en gebruikersgroep voor;  
 • Je fungeert als aanspreekpunt naar/voor andere diensten van de VUB (R&D, INFRA, M&O, financiën, ICT…); 
 • Je verzorgt en beheert de toegangsmodaliteiten, reservatie, en user fees van de interne en externe gebruikers;  
 • Je organiseert op regelmatige basis opleidingen voor gebruikers en infosessies voor potentieel geïnteresseerde gebruikers; 
 • Je volgt de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op voor de in de Core Facility geïmplementeerde methodologieën en technieken, evalueert deze op regelmatige basis, en communiceert deze met de gebruikers;  
 • Je implementeert nieuwe relevante technieken in de Core facility en adviseert, waar nodig, op het gebied van experimenteel design; 
 • Je bouwt binnen de universiteit, over vakgroepen en faculteiten heen, een netwerk op, en kijkt uit naar reeds beschikbare apparatuur die binnen de Core Facility past;
 • Je onderhoudt ook nauwe contacten met andere onderzoekers (VUB en/of extern) die over cytometrische technologie beschikken; 
 • Je onderhoudt relaties met de andere Core Facilities, en stimuleert samenwerking; 
 • Je bevraagt de noden onder de gebruikers, schrijft, en coördineert nieuwe aanvragen inzake vernieuwing van de wetenschappelijke infrastructuur, alsook coördineer je het onderhoud en end-of-life vervanging van bestaande apparatuur; 
 • Je neemt de nodige stappen om een veilige werkomgeving binnen de Core Facility te verzekeren; 
 • Je ontwikkelt samen met je team Standard Operating Procedures (SOPs), en optimaliseert routine procedures op een deskundige manier; 
 • Je stelt een datamanagement plan op voor de Core Facility; 
 • Je rapporteert jaarlijks het beleid en werking van de Core Facility inzake gebruik, research output en budgetbeheer, aan de Onderzoeksraad; 
 • Je bent verantwoordelijk voor de aanwerving, begeleiding en contracteinde van het personeel conform de VUB-reglementen;   
 • Je functie omvat ook een beperkte onderwijsopdracht; 
 • Vanuit de VUB FACS Core Facility ondersteun je onderzoeksprojecten die fluorescentie-geactiveerde celsortering (FACS) analyse vereisen; 
 • Je voorziet in, en zorgt voor het up-to-date houden van het trainingsaanbod voor gebruikers van de Core Facility; 

 

Voor deze functie zal de Brussels Health Campus (Jette) jouw thuisbasis worden, maar je dient bij gelegenheid ook aanwezig te zijn op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene)

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van doctor in de bio-ingenieurswetenschappen of doctor in de (bio)medische wetenschappen (of gelijkaardig); 

 

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als postdoctoraal onderzoeker; 
 • Je hebt een excellente kennis en een brede variëteit van labo technieken, data-interpretatie, onderzoeksinfrastructuur en onderzoeksgerelateerde software (MS Office 2019 (Home and Business), BD FACSDiva™ Software), meer specifiek in flowcytometrie; 
 • Ervaring als leidinggevende is een voordeel; 
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met het onafhankelijk ontwerpen, uitvoeren en accuraat analyseren van fluorescentie geactiveerde celsorterings experimenten;   
 • Ervaring met het schrijven van financieringsaanvragen en rapporten is een vereiste; 
 • Je bent communicatief (zowel schriftelijk als mondeling) en dienstverlenend ingesteld; 
 • Je bent het aanspreekpunt en de bron van informatie inzake FACS voor interne en externe gebruikers; 
 • Je beheerst vlot het Nederlands en het Engels;  
 • Je bent in staat om te differentiëren in kleuren van het volledige kleurenspectrum;  
 • Je bent ondernemend, en je beschikt over uitgesproken organisatorische vaardigheden;
 • Je hebt ervaring met intellectueel eigendom in deze setting, en kan met confidentieel materiaal werken; 
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin;
 • Je hecht veel belang aan kwaliteit, afwerking, nauwkeurigheid en samenwerking;  
 • Je bent proactief;
 • Je handelt pragmatisch;
 • Je bent besluitvaardig; 

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als professor aan met een omvang van 0.3 VTE, voor de duur van 3 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 24-05-2021:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de werking en uitbouw van de FACS Core Facility;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Karin Vanderkerken en/of Mieke Gijsemans via onderzoeksraad@vub.be. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.