Deel deze vacature

Postdoctoraal wetenschappelijk medewerker MOBI

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie

Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel
Specifieke benaming Postdoctoraal wetenschappelijk medewerker
 Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
Vakgroep Business Technology and Operations

 

Functie

Opdracht en voornaamste taken:

Wetenschappelijk onderzoek verrichten in het kader van de voortzetting en valorisatie van de doctoraatswerkzaamheden, meer concreet:

Rol

 

Het Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Center (MOBI) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is op zoek naar een senior onderzoeker die het door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieproject Inclusive Digital Mobility Solutions (INDIMO) zal beheren (vanaf 1 januari 2020). De kandidaat zal bovendien bijdragen aan interdisciplinair onderzoek op het gebied van transport, duurzaamheid en sociaaleconomische beoordeling.

Het INDIMO project is bedoeld om onderzoekers, operatoren, ontwikkelaars en beleidsmakers in staat te stellen het gebruikersperspectief en co-creatiebenaderingen op te nemen in het gehele ontwikkelingsproces van digitale mobiliteitsoplossingen (bijv. routeplanners, autodeeltoepassingen, ritdelen, intelligente verkeerslichten, logistieke diensten). De geleverde producten en diensten zijn dus afgestemd op de werkelijke noden van transportgebruikers. Het project beoogt de identificatie van de belangrijkste vragen die digitaal gebaseerde mobiliteitsoplossingen stellen aan gebruikers, met de focus op alle soorten transportgebruikers en in het bijzonder op burgers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting (ouderen, kinderen, gehandicapten, armen, laagopgeleiden). Richtlijnen voor beleidsmakers, ontwikkelaars, operatoren en gebruikers zullen gezamenlijk worden opgesteld om vaardigheden en strategieën te ontwikkelen die kunnen helpen de digitale kloof te overbruggen in termen van sociale en ruimtelijke aspecten. De richtlijnen zullen worden toegepast en getest op vijf pilootprojecten. VUB-MOBI is de consortiumleider van dit Horizon 2020 gefinancierde project. Het project heeft 15 partners uit verschillende Europese landen en duurt 3 jaar.

 

Taken

 

 • De kandidaat zal onderzoek verrichten op het gebied van mobiliteit en sociaaleconomische beoordeling.
 • De kandidaat zal het dagdagelijkse beheer van het INDIMO-project uitvoeren in overeenstemming met de projectcoördinator en meer specifiek de volgende activiteiten:
  • Opvolgen van de algemene voortgang met betrekking tot mijlpalen en te leveren resultaten.
  • Operationalisering en timing van alle project-gerelateerde activiteiten.
  • Identificatie van onverwachte risico's.
  • Optreden als het communicatiecentrum tussen alle interne en externe belanghebbenden.
  • Assisteren van alle werkpakket- en taakleiders.
  • Voorbereiding van de technische tussentijdse en eindrapporten voor de Europese Commissie.
  • Contact onderhouden met de financiële administratie van de VUB voor het financiële beheer van het project.
  • Organiseren en leiden van de maandelijkse conference calls met leiders van werkpakketten.
  • Organiseren en leiden van de 6-maandelijkse consortiumbijeenkomsten.
  • Regelen van gegevensbeheer van de gegevens die in het project zijn geproduceerd.
  • Coördineren van de kwaliteitscontrole van te leveren producten.
 • De kandidaat zal onderzoek leiden in samenwerking met PhD-onderzoekers van MOBI om de specifieke onderzoekstaken toegewezen aan VUB in het INDIMO-project aan te kaarten, d.w.z.
  • Begrijpen van het proces van de inzet van digitale mobiliteitsdiensten, behoeften en zorgen van ontwikkelaars, beleidsmakers en operatoren bij de introductie van toegankelijke en inclusieve digitale mobiliteits- en logistieke diensten.
  • Ontwikkelen van de INDIMO beleidsevaluatietool voor beleidsmakers en aanbevelingen naar beleid toe om digitale transportoplossingen en -diensten te evalueren op basis van de principes van universeel ontwerp.
  • Testen van de tool voor beleidsmakers in de pilootprojecten.
  • Ontwikkelen van een evaluatiekader voor de pilootprojecten en leiden van het werkpakket voor evaluatie.
  • Uitvoeren van de procesevaluatie van de pilootprojecten.
 • De kandidaat zal onderzoeksrapporten schrijven en onderzoeksresultaten valideren in academische en populaire publicaties.
 • De kandidaat zal onderzoeksresultaten presenteren op workshops en conferenties.
 • De kandidaat zal bijdragen leveren aan openbare verspreidingsactiviteiten.
 • De kandidaat zal workshops en conferenties organiseren in overeenstemming met de vereisten van het onderzoeksproject.

3 - Functieprofiel

Diploma van  

• Een doctoraat in transport, transportplanning, stadsplanning, economie, geografie, duurzame ontwikkeling, sociologie of aanverwante discipline. Kandidaten zonder doctoraatsdiploma maar met significante relevante ervaring kunnen ook worden overwogen

 

Vereiste ervaring:

• Interesse en aantoonbare ervaring in transportonderzoek.

• Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie in het Engels.

• Ervaring in het schrijven van academische publicaties en onderzoeksrapporten in het Engels.

• Aantoonbare ervaring in het beheren van projecten met meerdere partners.

• De bekwaamheid om samen te werken in een internationaal onderzoeksteam, duidelijk gebleken uit eerdere werkervaring.

• U beschikt over goede tijdmanagement en planningsvaardigheden, strakke deadlines halen en doeltreffend werken onder druk zijn voor u geen probleem.

• Uitzonderlijke organisatorische vaardigheden en veel aandacht voor detail.

• Bereidheid om te reizen.

• Goede kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksvaardigheden.

• Goede kennis van het Microsoft Office-pakket.

 

Bijkomende troeven:

 

• Ervaring met het beheer van Horizon 2020 projecten.

• Ervaring met inclusief vervoer, digitale mobiliteitstools, universeel ontwerp of toegankelijke digitale interfaces.

• Ervaring met online samenwerkingstools nuttig voor projecten (bijv. Sharepoint, Teamsites, EMDesk).

• Kennis van andere software (d.w.z. SPSS, GIS, MATLAB, enz.) en goede statistische vaardigheden.

 

Bij aanwerving wordt rekening gehouden met volgende competenties (geen limitatieve opsomming):

 • Academische competenties:
  • Een degelijk wetenschappelijk dossier
  • Methodologische vaardigheden
  • Interpretatie van gegevens
  • Talenkennis, ….
 • Managementcompetenties:
  • Plannen, organiseren en rapporteren
  • Project management, budgettering en middelenwerving
  • Communicatievaardigheden
  • Pedagogische vaardigheden, waar relevant
  • Zelfstandigheid, doorzettingsvermogen
  • Doelgericht, resultaatgericht
  • Probleemoplossend vermogen
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-12-2019
Looptijd/duur contract 12 maanden (hernieuwbaar)

Inwachtingstermijn

Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 20-10-2019
Contactpersoon +32 (0)2 6148323
Contact via e-mail imre.keseru@vub.be
Contact via e-mail imre.keseru@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s. 
 

Hoe solliciteren?

 

Gelieve volgende documenten in te dienen:

 

• een CV met contactgegevens van twee referenties;

• een korte motivatiebrief (max. 500 woorden) waarin uw specifieke interesse voor dit project duidelijk wordt weergegeven en een korte beschrijving van uw relevante ervaring;

• een voorbeeld van een publicatie of rapport in het Engels waaraan u een substantiële bijdrage heeft geleverd.

 

Voor meer informatie kunt U ook de volgende website raadplegen:

mobi.research.vub.be

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.