Deel deze vacature

Tenure track docent sociaal recht

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

  • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
  • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
  • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Publiekrecht

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Sociaal recht met focus op arbeidsrecht

Onderwijs

Doceren van de volgende opleidingsonderdelen:

- European Labour and Employment Law (6 SP, Master in de rechten; ManaMa Sociaal recht en ManaMa Internationaal en Europees recht): avondonderwijs

- Arbeidsrecht (6 SP, 3de Bach, 2e sem.; Schakel- en voorbereidingsprogramma rechten; Voorbereidingsprogramma ManaMa Sociaal recht): dag- en avondonderwijs

- Seminarie arbeidsrecht: academische verantwoordelijkheid

- Bijzondere vraagstukken uit het collectief en individueel arbeidsrecht (6 SP, Master in de rechten; ManaMa Sociaal recht): avondonderwijs

- Sociale wetgeving (6 SP, Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen en afstudeerrichting Arbeids- en organisatiepsychologie Master in de psychologie): dagonderwijs

 

Promotorschap van masterproeven sociaal recht

Onderzoek

Onderzoek in het domein van het sociaal recht, met focus op arbeidsrecht en Europees arbeidsrecht.

Ontwikkelen van onderzoekslijnen, verwerven en beheren van onderzoeksprojecten en -fondsen en begeleiden van doctoraatsstudenten in het domein van het sociaal recht.

Overige

De kandidaat levert een bijdrage tot dienstverlenende taken en neemt bestuurstaken op het niveau van de vakgroep en de faculteit op. De kandidaat creëert externe zichtbaarheid voor de vakgroep, de faculteiten RC en ES en/of de universiteit.

3 - Functieprofiel

Diploma van 

doctor in de rechten

De kandidaat heeft relevante onderwijservaring met het doceren voor kleine en grote groepen. De kandidaat heeft kennis en/of maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen inzake onderwijsvernieuwing.

Ervaring in begeleiding van masterproeven strekt tot aanbeveling. Ervaring met onderzoek in het domein van het sociaal recht en het arbeidsrecht in het bijzonder is vereist.

De kandidaat beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels (ERK-niveau C1).

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie

Voorziene startdatum 01-10-2021
Looptijd/duur aanstelling De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 15-03-2021
Contactpersoon Prof. dr. Guido Van Limberghen
Contact via telefoon 02 629 25 61 / 0476 47 43 86
Contact via e-mail Guido.Van.Limberghen@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

  • een beknopt CV
  • het academisch dossier met alle relevante elementen
  • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
  • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
  • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.