Deel deze vacature

Tenure track docent (onderzoek) 'Biologie van mondiale milieuveranderingen'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Biologie, op zoek naar een tenure track docent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

'Biologie van mondiale milieuveranderingen' 

 

De Vakgroep Biologie is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in het domein van de biologie.

 

De vakgroep verricht onderzoek op het vlak van cellulaire en moleculaire biologie, ecologie en evolutiebiologie. 

 

De Vakgroep reorganiseert zijn ecologisch en evolutionair onderzoek, zowel als zijn masteropleiding in een overkoepelend onderzoekscentrum biodiversiteit, duurzaamheid en natuurbehoud. 

 

De vakgroep zoekt een excellent onderzoeker en docent in de biologie van mondiale milieuveranderingen.

 

Er wordt van jou verwacht dat je zal bijdragen aan het versterken van onze kwalitatief hoogstaande onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.

 

 

Onderwijs:

 

 • Je zal cursussen geven die verband houden met Global Change Biology of gerelateerde thema's op basis van eigen expertise in het Bachelor en Master-onderwijs, hoewel het onderwijs tijdens de tenure track-periode beperkt zal zijn;
 • Daarnaast zal je bachelor- en masterproefstudenten begeleiden; 
 • Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands en Engels; 

 

Onderzoek:

 

 • Je zal de effecten van globale veranderingen op biologische processen (en vice versa) bestuderen; 
 • Je zal aspecten van verschillende uitdagingen op het gebied van globale veranderingen integreren en/of ten minste één ervan op wereldschaal bestuderen; 
 • Naast onderzoek naar fundamentele processen wordt een focus op ecologisch herstel-georiënteerde processen gewaardeerd; 
 • Je zal in synergie met collega's (van de vakgroep Biologie en andere vakgroepen van de faculteit) werken aan thema's als biodiversiteit, (agro)-ecologie, natuur-behoud, restauratie, milieuveranderingen; 
 • Je zal doctoraats- en postdoc onderzoeksprojecten begeleiden; 

 

Overige:

 

 • Er wordt verwacht dat je: 
  • je zal integreren in de vakgroep;
  • beleidstaken binnen de vakgroep en de faculteit zal opnemen;
  • zal samenwerken en bijdragen leveren in valorisatie van onderzoeksresultaten in het kader van maatschappelijk dienstbetoon en medewerking aan uitstralingsactiviteiten van de universiteit; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van doctor in de Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, of equivalent.

 

 • Je dient te beschikken over een aantoonbaar track record van onderzoeksactiviteiten op hoog academisch niveau binnen het domein van de vacature en over excellente pedagogische kwaliteiten; 
 • Substantiële postdoctorale ervaring, bij voorkeur op internationaal vlak, is aangewezen; 
 • Ervaring met onderzoeksmanagement is een pluspunt; 
 • Je dient blijk te geven van uitmuntendheid, door aan te tonen dat je over thema's hebt gepubliceerd die verband houden met de biologie van wereldwijde verandering in toonaangevende tijdschriften, en dient de nodige post-doctorale ervaring te hebben in het betrokken onderzoeksdomein; 
 • Je presenteert een strategie voor een uitdagend onderzoeksprogramma op internationaal niveau dat leidt tot het verwerven van externe financiering;
 • Je dient een zeer goede CV en publicatielijst, en een excellent onderzoeksvoorstel voor te leggen; 
 • Je dient over sociale en communicatieve vaardigheden te beschikken, en je kan dit aantonen op basis van eerdere activiteiten; 

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als docent in het tenure trackstelsel aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode, met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 25-05-2021:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. dr. Franky Bossuyt via Franky.bossuyt@vub.be of +32-2-6293648. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.