Deel deze vacature

Tenure Track docent (onderzoek) 'Statische veiligheidsgaranties voor gecompileerde programmeertalen'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Computerwetenschappen, op zoek naar een tenure track docent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Statische veiligheidsgaranties voor gecompileerde programmeertalen

 

 

Onderwijs:

 

 • De lesopdracht geassocieerd met een volledige aanstelling omvat algemene cursussen computerwetenschappen op bachelorniveau en gespecialiseerde, onderzoeksgerelateerde mastercursussen;
 • De gemiddelde lesopdracht na enkele jaren omvat vier cursussen van 6 ECTS per jaar waaronder een gespecialiseerde cursus gerelateerd aan jouw expertise;
 • Voor alle vakken is ondersteuning door assistenten beschikbaar;
 • De concrete lijst van vakken zal met jou besproken worden, en is afhankelijk van jouw expertise en taalvaardigheden; 

 

Onderzoek:

 

 • Je zal het onderzoek van het Software Languages Lab (SOFT) versterken;
 • Het laboratorium is actief in onderzoek in software talen (i.e.  programmeertalen en DBMS talen) en onderzoek in software engineering.
 • Je zal actief zijn in het domein van de statische aspecten van programmeertalen met een focus op security aspecten. Dit omvat het ontwerpen van statische typesystemen (bv. dependently-typed programmeertalen), gebruikmaken van geautomatiseerde bewijsassistenten (bv. Coq), het ontwikkelen van secure compilers en secure virtual machines, etc.; 

 

Overige:

 

 • Je zal deel uitmaken van de managementstructuur van het Software Languages Lab, en wordt in die hoedanigheid verwacht actief bij te dragen tot de operationale aspecten en de verdere uitbouw van het laboratorium;
 • Dit impliceert het begeleiden van bachelor- en masterproeven en het begeleiden van PhD studenten alsook het initiëren van nieuwe projecten en het aanvragen van onderzoeksfondsen; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een doctoraat in de Wetenschappen of de Ingenieurswetenschappen in het domein Computerwetenschappen op basis van een origineel proefschrift; 

 

 • Je hebt expertise in de statische aspecten van programmeertalen met een focus op security aspecten; 
 • Je kan een sterk academisch dossier voorleggen dat de gevraagde expertise aantoont;  
 • Je onderschrijft bij voorkeur de traditie van het Software Languages Lab om te focussen op talen voor “software van de volgende generatie” (d.w.z. concurrent, gedistribueerd, …);
 • Kandidaten waarvan het academisch CV blijk geeft van het vermogen om formeel onderzoek te combineren met tastbare artefacten, worden geprefereerd boven kandidaten waarvan de expertise zich beperkt tot slechts één van deze aspecten; 
 • Je kan enige ervaring voorleggen in het begeleiden van doctoraatsstudenten en masterstudenten en onderzoeksmanagement;
 • Je kan aantonen dat je potentieel hebt voor het lanceren en het verwerven van financiering voor nieuwe onderzoeksprojecten;  
 • Je kan lesgeven in het Nederlands en het Engels;  

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als docent in het tenure trackstelsel aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode, met voorziene startdatum 01-02-2022.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 06-09-2021:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Wolfgang De Meuter via Wolfgang.De.Meuter@vub.be of 02/629.34.81. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.