Deel deze vacature

Tenure Track docent (onderzoek) 'Oude geschiedenis, landbouwgeschiedenis en voedingsgeschiedenis'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel op zoek naar een tenure track docent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Oude geschiedenis, landbouwgeschiedenis en voedingsgeschiedenis

 

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal bijdragen aan het onderwijs (Nederlandstalig en Engelstalig) in de domeinen van de voedings(bio)chemie/voedingsbiotechnologie en de Oude Geschiedenis; 
 • Indien je jouw tenure track-mandaat succesvol afrondt, zal je m.i.v. het academiejaar 2027-2028 het onderwijs behorend tot het domein van de Oude Geschiedenis, voedings- en klimaatgeschiedenis voor jouw rekening nemen, en daarnaast een bijdrage leveren aan interdisciplinair onderwijs binnen de bio-ingenieurswetenschappen en wetenschappen in het algemeen; 

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je zal onderzoek uitvoeren in de vakgebieden oude geschiedenis, landbouwgeschiedenis en voedingsgeschiedenis;
 • Je zal publiceren in toonaangevende tijdschriften en/of bij internationaal prominente academische uitgeverijen;
 • Specifiek voer je het onderzoeksproject ‘Voedsel van Boerderij tot Bord in de Antieke Wereld: een geïntegreerde benadering van Antieke Landbouw, Klimaatverandering, Voedselbewerking en Voedselbereiding vanuit Oude Geschiedenis, Voedingsbiochemie en Voedingsbiotechnologie’ uit; 
 • Je zal zelfstandig projectaanvragen indienen bij externe instellingen, en versterkt de aanvragen van anderen, waarbij historici, natuurwetenschappers en archeologen binnen en buiten de eigen instelling betrokken zullen worden; 

 

Overige taken:

 

 • Je zal actief zijn op het niveau van public outreach en wetenschapsvalorisatie naar het grote publiek; 
 • Je zal bijdragen aan het bestuur en het beleid; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bezit een diploma van doctoraat op proefschrift in de geschiedenis, bij voorkeur met een proefschrift binnen het domein van de oude geschiedenis, landbouwgeschiedenis en/of voedingsgeschiedenis; 

 

 • Je beschikt over voldoende en aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van voedings(bio)chemie, papyrologie en archeobotanie, daar deze onderzoeksterreinen een cruciale rol spelen in het bovengenoemde onderzoeksproject; 
 • Je hebt gedegen kennis van de methodologie en theorie van de geschiedwetenschap in het algemeen, met in het bijzonder de methoden en hulpwetenschappen van de oude geschiedenis; 
 • Je beschikt over voldoende expertise binnen de voedings(bio)chemie/voedingsbiotechnologie om bij te dragen aan onderwijs binnen dit domein; 
 • Je bezit een grote mate van zelfstandigheid in de invulling van opleidingsonderdelen op het gebied van de Oude Geschiedenis; 

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als docent in het tenure trackstelsel aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode, met voorziene startdatum 01-03-2022.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 07-10-2021:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Jeffrey Tyssens via jtyssens@vub.be of +32-2-6291371. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.