Deel deze vacature

Tenure Track docent (onderzoek) 'Epidemiologie'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel op zoek naar een tenure track docent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Epidemiologie

 

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal bijdragen aan bepaalde epidemiologie-gerelateerde cursussen in de opleidingsprogramma’s die worden georganiseerd aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, dit zowel op Bachelor- als Master-niveau;
 • Je zal ook Master- en doctoraats-onderzoeksprojecten in het domein van jouw onderzoek begeleiden en superviseren; 

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je zal baanbrekend onderzoek verrichten in het domein van de epidemiologie, en zal in dit vakgebied competitieve onderzoeksfondsen verwerven en hoogstaande peergereviewde wetenschappelijke publicaties behalen; 
 • Je zal een (inter)nationaal netwerk uitbouwen; 

 

Overige taken:

 

 • Je zal aan wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening doen;
 • Je zal lid zijn van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, en het wordt van jou verwacht bij te dragen tot de werking. Dit houdt in dat je mogelijks in (meerdere) raden van de faculteit en/ of onderwijsraden van de opleidingsprogramma's zal zetelen;
 • Je zal samenwerken met studentbegeleiders en onderwijsdeskundigen van de Universiteit, hetgeen belangrijk is ter ondersteuning van de visie van de Universiteit en Faculteit over de bevordering van de slaagkansen en het algemeen welzijn van de studenten; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bezit een doctoraatsdiploma, bij voorkeur met een focus op epidemiologie; 

 

 • Je voldoet idealiter aan de volgende vereisten:
  • een sterk trackrecord in epidemiologisch onderzoek gestaafd door internationale peer-reviewed papers, verworven onderzoeksfondsen, mondelinge presentaties op internationale fora enz; 
  • duidelijk interdisciplinaire samenwerkingen in (epidemiologische) onderzoeksprojecten;
  • ervaring in een reeks methodologische benaderingen in de epidemiologie;
  • enige ervaring met epidemiologisch onderzoek in het domein van neurowetenschappen of oncologie is een voordeel maar geen uitsluitingscriterium;
  • een duidelijk onderzoeksplan voorleggen dat je voor ogen hebt tijdens deze Tenure Track;
  • communicatieve vaardigheden hebben die nodig zijn om de taken en functies van de Tenure Track succesvol uit te voeren; 
 • Je moet kunnen werken in een multiculturele en meertalige omgeving, samen met studenten, professoren, onderzoekers en technische/ administratieve collega's; 
 • Ervaring met het bekomen van onderzoeksfondsen, projectmanagement, begeleiding van studenten (master en doctorandi) en personeelsmanagement in het algemeen zijn absolute voordelen; 
 • Bestaande samenwerkingen met andere onderzoekseenheden en instellingen, evenals met de industrie en de medische sector, hebben een belangrijke meerwaarde; 

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als docent in het tenure trackstelsel aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode, met voorziene startdatum 01-03-2022.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 07-10-2021:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Koen Putman via Koen.Putman@vub.be of +32-2-4774740. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.