Deel deze vacature

Tenure Track Docent 'Wiskunde/Continue technieken in Data Science'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep Wiskunde en Data Science

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Wiskunde/Continue technieken in Data Science

Onderwijs

 • Je zal bijdragen aan het Bacheloronderwijs voor Ingenieur, Ingenieur-Architect, Wiskunde en Data Science, Fysica en aan het Master programma in de opleiding Wiskunde. Je zal hierbij een leidende rol spelen in het ontwikkelen van lesopdrachten in de wiskunde, ook voor andere disciplines. Concreet behoren volgende opleidingsonderdelen tot de opdracht:
  • Analyse (14 SP)
  • Voortgezette analyse (6 SP)
  • Aanvullingen van de wiskunde (3 SP)
  • Wiskundige technieken (1 SP)
  • Specialisatievak in Master (2 jaarlijks) (6 SP)

 

 • Er wordt van jou verwacht dat je Bachelor, Master- en PhD-thesissen zal begeleiden, ook in de context van de samen­werking met de "International Bachelor CergYgrec: Modelling and Data Science for a Changing World."

Onderzoek

 • Er wordt van jou verwacht onderzoeksexpertise te hebben in de wiskundige analyse met bijdrages tot data science, meer bepaald in de combinatie van een kennis-gedreven (e.g. aan de hand van PDE, sparse, meetkundige of stochastische modellen) en data-gedreven aanpak voor het oplossen van inverse problemen.

 

 • Er wordt van jou verwacht een sterke track record te hebben, zoals bewezen door publicaties in hoog aangeschreven tijdschriften in het domein.

 

 • Er wordt ook van jou verwacht je actief in te zetten op, en aantoonbare ervaring te hebben met, het verkrijgen van onderzoeksgelden, zowel met fundamentele als toegepaste finaliteit.

Overige

 • Er wordt van jou verwacht dat jouw onderzoek mogelijk­heden biedt tot samenwerking met de overige onderzoekers binnen de vakgroep alsook binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en binnen de faculteit Wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen.

 

 • Ben je een junior kandidaat, dan wordt er van jou verwacht dat je actief werkt aan het uitbouwen van een netwerk, van een senior kandidaat wordt verwacht dat dit netwerk reeds aantoonbaar is.

 

 • Van jou wordt er ook verwacht dat je actief meewerkt aan de werking van de vakgroep en studentenrekrutering.

3 - Functieprofiel

 • Diploma van Doctor in de wiskunde of wiskundige ingenieurswetenschappen.

 

 

 • Van jou wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie

Voorziene startdatum 01-10-2021
Looptijd/duur aanstelling De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 15-04-2021
Contactpersoon Prof. Ann Dooms
Contact via telefoon 02/629 34 88
Contact via e-mail ann.dooms@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.