Senior Onderzoeker - KSB/VUB - FED-tWIN-mandaat Earth Climate Observatory (ECO) space mission

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Context

Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden.

 

Werken bij de KSB

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) - zie https://www.astro.oma.be/en/ - werd opgericht in 1826, vóór de onafhankelijkheid van België.  Het is een Federale Wetenschappelijke Instelling (FWI) die deel uitmaakt van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo).  Onderzoekers van de KSB bestuderen de planeet Aarde, de zon en andere objecten in het nabije en verre heelal, met een sterke focus op ruimtemissies. Tot de wetenschappelijke disciplines van de KSB behoren astronomie, planetologie, geofysica, seismologie, ruimtegeodesie en zonnefysica. Hiervoor werkt het ROB samen met talrijke internationale centra.

 

Op de KSB zal de ECO FED-tWIN onderzoeker werken in het Operationeel Directoraat (OD) "Zonnefysica en ruimteweer" - zie https://www.sidc.be/. Deze OD heeft ongeveer 50 personeelsleden in voltijdsequivalenten en heeft toegepaste onderzoeksactiviteiten rond zonneobservatie vanaf de aarde, onder andere via het werelddatacentrum voor zonnevlekkenobservatie op lange termijn, via de ruimtemissies Proba 2, EUI op Solar Orbiter en Proba 3, en via ruimteweerdiensten die opereren onder de paraplu van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

2 - Functie

 

Momenteel zijn de Koninklijke Sterrenwacht van België en de Vrije Universiteit Brussel samen op zoek naar een voltijds senior onderzoeker in het kader van het FED-tWIN-programma, een federaal onderzoeksprogramma van de FOD Wetenschapsbeleid ("Belspo"). 

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderzoeks- en onderwijsdomein:

 

 • ECO: Earth Climate Observatory – naar een nieuwe ruimtemissie ter opvolging van de energie-onbalans van de Aarde (Onderzoeksprofiel Prf-2022-010 ECO tussen KSB en VUB).

 

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Klimaatsverandering is één van de grote uitdagingen van onze tijd. De meest essentiële van alle veranderlijken is de zogenaamde energie-onbalans van de Aarde (Eng. “Earth Energy Imbalance” = EEI).  De EEI is de directe oorzaak van de globale temperatuurstijging. De nauwkeurige meting en opvolging ervan is nodig om te bewaken dat het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal snel genoeg uitgevoerd worden, om catastrofale klimaatsverandering tegen te gaan door de globale temperatuurstijging onder de 2 °C te houden.
 • Je wordt verondersteld voltijds te werken aan de verhoging van het niveau van wetenschappelijke vooruitgang (Scientific Readyness Level = SRL) en in eerste instantie ook van het niveau van technologische vooruitgang (Technical Readyness Level = TRL), om bij te dragen aan de selectie van de ECO Earth Explorer ruimtemissie voor fase B uitvoering.

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je draagt bij tot het onderwijs van de vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA).
 • Met het oog op de objectieven van het FED-tWIN mandaat inzake onderzoek zullen de onderwijsactiviteiten gedurende de eerste 5 jaar van het mandaat beperkt worden.
 • Je kan bijdragen tot onderwijs in het VUB-master programma Master of Science in Photonics Engineering in het domein van optisch ontwerp en fotonische systemen voor een totaal van maximaal 6 ECTS per semester.
 • Je wordt ook verondersteld masterproeven en doctoraten te begeleiden gerelateerd aan het te voeren onderzoek.

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent houder van een doctoraat in Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen, of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend. Bij beoordeling van een niet-Benelux-diploma moet een gelijkwaardigheidsattest  aangevraagd worden bij NARIC, zie https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenning-buitenlands-diploma. Wij raden je aan, in voorkomend geval, de erkenningsprocedure bij NARIC zo snel mogelijk op te starten.
 • Je behaalde jouw doctoraat maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van zijn kandidaatsdossier. Deze periode wordt verlengd met 1 jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat zelf en/of een familielid uit de eerste graad.

 

 • Daarnaast heb je:

  • wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau uitgevoerd, zoals gestaafd door publicaties in peer-reviewed internationale tijdschriften;
  • ervaring met, of ten minste interesse in optica, elektronica en/of gegevensverwerking;
  • programmeerervaring, bij voorkeur in C++;
  • de motivatie om een langetermijncarrière te starten door te werken aan een ruimteproject in verband met klimaatverandering;
    

  Strekken tot aanbeveling:

  • Je hebt aantoonbare ervaring met het verwerven van externe financiering voor onderzoeks- of innovatieprojecten;
  • Je hebt ervaring met teledetectie per satelliet, optische instrumenten in de ruimte en/of geofysische gegevensverwerking;
  • Je hebt ervaring met ruimtevaartprojecten;
  • Je hebt ervaring met het werken in een internationaal onderzoeksconsortium;
  • Je hebt ervaring met lesgeven op universitair niveau en met het begeleiden van studenten op master- en doctoraatsniveau.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse senior onderzoekspositie voor een initiële periode van 5 jaar, hernieuwbaar voor 2 termijnen van 5 jaar na positieve evaluatie.

De aanstelling gebeurt onder de vorm van twee halftijdse contracten aan respectievelijk KSB en VUB, met voorziene startdatum op 01-12-2024. 

Aan de KSB vindt de 50% aanstelling plaats op SW2 niveau (senior onderzoeker) met een contract van onbepaalde duur, waarbij je deel zal uitmaken van de Operationele Directie “Zonnefysica en ruimteweer”. 

Aan de VUB word je aangesteld als 10% docent met een tijdelijke aanstelling voor een termijn van vijf jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie, aangevuld met 40% aanstelling als postdoctoraal wetenschappelijk medewerker, waarbij je deel zal uitmaken van de vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA), onderzoeksgroep Brussels Photonics (B-PHOT) binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB.

 

Meer informatie over de onderzoeksgroep B-PHOT is te vinden op de website: https://b-phot.org.

 

De huidige stand van zaken van het ECO-ruimtemissie-concept wordt beschreven in de artikelen:

 

Informatie over het ESA Earth Explorer programma is te vinden op https://earth.esa.int/eogateway/missions/earth-explorers

 

Informatie over het Belspo FEDt-WIN programma vind je op https://www.belspo.be/belspo/FED-tWIN/index_en.stm

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 26-05-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je uitgebreide motivatiebrief (max.4 A4 pagina's) met inbegrip van:
  • je persoonlijke motivatie;
  • je visie op toekomstig onderzoek;
  • ontwikkeling van een ESA Earth Explorer ruimtemissie;
  • begeleiding van master- en doctoraatsstudenten;
  • financiering van doctoraatsstudenten;
  • bekendheid met de activiteiten van het KSB en de VUB;
  • initiële ideeën voor het creëren van een gezamenlijke onderzoeksgroep, onderwijs;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van een volledige lijst van publicaties en andere elementen relevant voor de jobomschrijving hierboven;
 • je diploma (master en Ph.D. - niet van toepassing voor VUB-alumni) en indien relevant taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Steven Dewitte en/of Francis Berghmans via steven.dewitte@oma.be - francis.berghmans@vub.be.

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.