Research and Grant Officer

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel van de Directie Onderzoeksbeleid, vakgroep R&D centraal, op zoek naar een postdoctoraal wetenschappelijk medewerker/Research Grant Officer (RGO).

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

 • De voorliggende vacature focust op enerzijds het optimaliseren van internationale onderzoekssamenwerking en -instroom en anderzijds op ondersteuning bij multidisciplinaire onderzoeksaanvragen.
 • Je zal fungeren als ambassadeur voor onderzoek.
 • Je bent eerstelijnsadviseur en treedt op als liaison tussen vorsers en administratie.
 • Je begeleidt de VUB-vorsers bij het optimaliseren van hun financieringsportefeuille en bij interactie met de centrale administratieve diensten.
 • Je werkt in nauwe samenwerking met de diverse afdelingsverantwoordelijken van RESEARCH en rapporteert rechtstreeks aan de vicerector Onderzoek en de directeur Research.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je beschikt over een doctoraatsdiploma.

 

 • Je beschikt over recente onderzoekservaring.
 • Je hebt bij voorkeur een multidisciplinaire onderzoeksachtergrond met ook affiniteit met social sciences en humanities.
 • Je hebt een goede kennis van het internationale en nationale onderzoeksfinancieringslandschap en actualiseert permanent de portfolio van beschikbare financieringskanalen.
 • Je kan snel een onderzoeksvraag beoordelen op haar kwaliteit en vertalen naar een projectidee binnen de verschillende beschikbare financieringskanalen.
 • Je verzorgt (mee) de communicatieflow naar de vorsersgemeenschap inzake openstaande calls, onder meer voor: 
  • financieringsopportuniteiten voor multidisciplinaire onderzoeksprojecten, met een bijzonder focus op Brusselse en Federale opportuniteiten,
  • financieringsopportuniteiten voor de mobiliteitsbeurzen en fellowships in het kader van een verblijf in het Brussels Institute of Advanced Studies (BRIAS),
  • doorstroom van internationale masterstudenten en postdocs naar VUB fundamenteel onderzoek, in bijzonder FWO-mandaten.
 • Je fungeert als ambassadeur voor onderzoek, eerstelijnsadviseur en treedt op als liaison tussen vorsers en administratie, begeleidt de vorsers bij de onderzoeksadministratie en de interactie met de centrale administratieve diensten.
 • Je ondersteunt de vorsers bij het analyseren (SWOT) en uitbreiden van hun onderzoeksportefeuille en bij de voorbereiding van onderzoeksprogramma’s, onderzoeksstrategie en –planning.
 • Je hebt een grondige kennis van zowel Nederlands en Engels.

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een arbeidsovereenkomst aan van onbepaalde duur met voorziene startdatum 01-09-2024.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 15-06-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief; 
 • je curriculum vitae; 
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni).

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Mieke Gijsemans via research.secretariaat@vub.be of +32 2 629 21 08. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.