Deel deze vacature

Professor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.
Omvang mandaat 0.4 VTE
Faculteit Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Vakgroep Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, met focus op patiëntencommunicatie en gedragsmatige revalidatie geïntegreerd in het stageonderwijs.

Onderwijs

Het onderwijs situeert zich volledig binnen de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, meer specifiek de volgende opleidingsonderdelen:

 1. 007407 Klinische stages: deel 1 m.i.v. elektronisch portfolio 3BARE 10ECTS
 2. 007408 Klinische stages: deel 2 m.i.v. screening en patroonherkenning 1MARE 16ECTS
 3. 007405 Begeleidingsstages bij recreatieve en mindervalide sporters 1BARE 3ECTS
 4. 007406 Observatiestages m.i.v. klinische demonstratie 2BARE 3ECTS
 5. 005637 Module psychologie en psychopathologie 1MARE 4 ECTS

 

Voor de organisatie van de stages leidt u op efficiënte wijze een team van administratief en assisterend academisch personeel dat instaat voor de dagelijkse opvolging van de stages.

 

U wordt titularis van de module psychologie en psychopathologie, gericht op patiëntencommunicatie en gedragsmatige revalidatie vanuit kinesitherapeutisch oogpunt. In het kader van de verdere integratie van het biopsychosociaal model in het REVAKI onderwijs integreert u de inhoudt van deze module in de stagelijn.

Onderzoek

De opdracht omvat in belangrijke mate het uitvoeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek over patiëntencommunicatie en patiëntenpsychologie in het domein van de klinische kinesitherapie. Dit impliceert dat de nadruk van het wetenschappelijk onderzoek dient te liggen bij patiëntencommunicatie en gedragsmatige vormen van revalidatie zoals toegepast in de kinesitherapeutische praktijk.

Qua prestaties worden er publicaties in voornamelijk Q1 en Q2 wetenschappelijke tijdschriften verwacht, begeleiding van doctoraten in de REVAKI alsook nationale en internationale externe fondsenwerving.

Overige

Inzet in de facultaire structuren.

3 - Functieprofiel
 • Een diploma MSc in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie alsook een doctoraat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (of gelijkgesteld diploma) is vereist.

 

 • Van de kandidaat wordt onderwijservaring alsook een wetenschappelijk track record over patiëntencommunicatie en gedragsmatige revalidatie zoals toegepast in de kinesitherapeutische praktijk verwacht, met aantoonbare ervaring in het publiceren van in voornamelijk Q1 en Q2 wetenschappelijke tijdschriften, succesvolle begeleiding van doctoraten alsook externe fondsenwerving. Gezien de module psychologie en psychopathologie gericht is op patiëntencommunicatie en gedragsmatige revalidatie, dient de kandidaat een visie uit te werken waarbij de onderwijsopdracht gericht op stages gekoppeld kan worden aan patiëntencommunicatie en gedragsmatige vormen van kinesitherapie.

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-10-2020
Looptijd/duur aanstelling 3 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 20-04-2020
Contactpersoon Prof. dr. Steven Provyn
Contact via telefoon +324774414
Contact via e-mail Steven.Provyn@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.