Deel deze vacature

Professor in de Meertalige en Interculturele Communicatie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.
Omvang mandaat 0.4 VTE
Faculteit Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Linguistics and Literary Studies

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Meertalige en Interculturele Communicatie

Onderwijs

 • Bachelor Toegepaste TaalkundeMeertaligheid en interculturaliteit (6 ECTS)
 • Master vertalen/tolken – MuMA – Educatieve master in de talenIntercultural communication (3 ECTS)

Onderzoek

 • Onderzoek in het domein van de meertalige en interculturele communicatie.
 • Actieve fondsenwerving in het vermelde domein.
 • Leiding over een onderzoeksteam in het vermelde domein.
 • Uitbouw internationaal netwerk in het vermelde domein.

Overige

 • Begeleiding van BA- en MA-proeven in het domein van de meertalige en interculturele communicatie.
 • Participatie in de beleidsstructuren van de opleiding, de vakgroep en de faculteit.

3 - Functieprofiel

 • Diploma van Doctor in de (Toegepaste) Taalkunde met een focus op de meertalige en interculturele communicatie 

 

 • Degelijk wetenschappelijk onderzoek verrichten in het vakgebied van de meertalige en interculturele communicatie, aantoonbaar d.m.v. (co)auteurschap van publicaties opgenomen in één van de categorieën van de Web of Science of de VABB-database en d.m.v. een duidelijke visie op de onderzoekslijnen die zullen worden uitgebouwd tijdens het mandaat, inhoudelijk afgestemd op de onderzoeksopdracht;
 • Over didactische kwaliteiten gekoppeld aan de onderwijsopdracht beschikken, aantoonbaar d.m.v. een proefles; 
 • Degelijk op onderzoek gebaseerd onderwijs in het vermelde domein verstrekken, aantoonbaar d.m.v. een heldere visie op de opdracht die is uitgewerkt voor elk opleidingsonderdeel dat deel uitmaakt van deze vacature; 
 • Over een internationaal netwerk beschikken; 
 • Ervaring hebben op het gebied van fondsenwerving in het vermelde domein of heeft een duidelijke visie op fondsenwerving; 
 • Aantoonbare ervaring hebben op het gebied van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening of heeft een duidelijke visie inzake dienstverlening; 
 • Een heldere visie hebben op de inzetbaarheid in het onderwijs van de opleidingen toegepaste taalkunde (bachelor toegepaste taalkunde, master tolken, master vertalen) en van de educatieve master talen, in het onderzoek binnen de onderzoeksgroep BIAL (https://bial.research.vub.be/) en in de werking van de opleiding, aantoonbaar d.m.v. visie op de opdracht; 
 • Uitstekende kennis van het Nederlands en Engels op niveau C1 van het ERK hebben.

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-10-2020
Looptijd/duur aanstelling 3 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 04-02-2020
Contactpersoon Inge Arteel
Contact via telefoon 02/6292647 of 02/6292665
Contact via e-mail inge.arteel@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.