Deel deze vacature

Professor in de Engelse Letterkunde en Onderzoeksmethodologie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 0.8 VTE
Faculteit Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Linguistics and Literary Studies

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Engelstalige letterkunde en Onderzoeksmethodologie letterkunde

Onderwijs

totaal 16,5 ECTS

 • In het Bachelorprogramma TALK:
  • BA1 Inleiding tot de geschiedenis van de Europese letterkunde, 3 ECTS (1020934AER)
  • BA2 Studies of Literature in English II, 3 ECTS (1020959BER)
  • BA3 Studies of Literature in English IV, 3 ECTS (1020983BER)
  • BA2 Onderzoeksmethodologie: Taal- en Letterkunde, 3 van 6 ECTS (1021273BNR) (gedeeld titularisschap)
  • BA3 Research Methods in Linguistics and Literary Studies, 1,5 van 3 ECTS (1021080CNR) (gedeeld titularisschap)
 • In het Masterprogramma TALK en MUMA:
  • Onderzoeksmethodologie: Letterkunde, 3 ECTS (4021605DNR)
Onderzoek
 • Onderzoek in de Engelstalige letterkunde en de literatuurwetenschap dat de onderzoekslijnen van de vakgroep LIST en de onderzoeksgroep CLIC kan verstevigen en/of uitbreiden.
 • Actieve fondsenwerving in de domeinen van de letterkunde en de literatuurwetenschap.
 • Uitbouw internationaal netwerk in de domeinen van de letterkunde en de literatuurwetenschap.
Overige
 • Begeleiding van BA en MA scripties in de domeinen van de Engelstalige letterkunde en de literatuurwetenschap.
 • Consolidering van de leerlijn Onderzoeksmethodologie in samenspraak met de onderzoeksmethodoloog Taalkunde.
 • Participatie in de beleidsstructuren van de opleiding, de vakgroep en de faculteit.
3 - Functieprofiel

De kandidaat: 

 • heeft een diploma van doctor in het domein van de Engelstalige Letterkunde.
 • verricht degelijk wetenschappelijk onderzoek in de vakgebieden van de Engelstalige letterkunde en de literatuurwetenschap, aantoonbaar d.m.v. (co)auteurschap van publicaties opgenomen in één van de categorieën van de VABB-database;
 • beschikt over kennis van of ervaring met letterkundige onderzoeksbenaderingen, zoals narratologie, genretheorie, intermedialiteit, enz.;
 • beschikt over didactische kwaliteiten gekoppeld aan de onderwijsopdracht, aantoonbaar d.m.v. een proefles (bij geringe onderwijservaring) of d.m.v. studentenevaluaties;
 • verstrekt wetenschappelijk onderbouwd onderwijs, aantoonbaar d.m.v. een heldere visie op elk van de vakken in de opdracht;
 • beschikt over een internationaal netwerk of heeft een duidelijke visie op de manier waarop dit netwerk kan worden ontwikkeld en uitgebreid;
 • heeft ervaring op het gebied van fondsenwerving of heeft een duidelijke visie op fondsenwerving;
 • heeft een duidelijke visie op het gebied van wetenschappelijke, methodologische en maatschappelijke dienstverlening en de inzetbaarheid in de opleiding, de vakgroep LIST en de onderzoeksgroep CLIC;
 • meertaligheid is een meerwaarde

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-10-2020
Looptijd/duur aanstelling De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 04-02-2020
Contactpersoon Marijke Hofmans
Contact via telefoon 02/629.25.90
Contact via e-mail marijke.hofmans@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.