Professor Wiskunde en Data Science

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Wiskunde en Data Science, op zoek naar een deeltijds professor.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

 • Wiskundige statistiek en data science 

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal een studiedeel ontwikkelen en doceren in het domein wiskunde, statistiek én data science (6 ECTS, 26u HOC + 13u WPO). Dit studiedeel wordt uitgebouwd in de masteropleiding wiskunde van de VUB, maar dient ook toegankelijk te zijn voor masterstudenten uit Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen die beschikken over voldoende voorkennis in het domein wiskunde en statistiek. De leerdoelstellingen van het studiedeel omvatten onder andere casestudies met data uit bijvoorbeeld de industrie of overheidssector.
 • Je zal studenten de vaardigheid aanleren om op basis van wiskundige en statistische methoden patronen in data te herkennen. De praktische aspecten dienen in dit studiedeel eveneens aan bod te komen, net zoals het gebruik van software zoals b.v. python, tensorflow, R en andere. 
 • Je zal naast het ontwikkelen en doceren van dit studiedeel, aangemoedigd worden om bachelor- en masterstudenten te (co-)begeleiden. Het is een meerwaarde indien een bachelor- en/of masterproject in samenwerking met de industrie kan opgezet worden. 
   

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je zal onderzoek doen in het domein relevant voor de onderwijsopdracht, dit is in de ruime zin Wiskundige Statistiek en Data Science, en kan bijvoorbeeld zijn Stochastische processen, queueing theory, Markovketens, simulatie, Performance modelling, Operations Research, Statistische Analyse en Toepassing van statistiek en technieken uit Machine Learning. De kennis en mogelijkheden om, op termijn, onderzoeksprojecten op te zetten in samenwerking met de industrie of overheidsector zijn een meerwaarde.
 • Je zal in het kader van een dergelijk project, de kans krijgen om een doctoraatsstudent te (co)-begeleiden.
   

 

Overige taken:

 

 • Eventueel dienstverlenende taken in functie van de relevante expertise.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bezit een Doctoraat in de Wiskunde, Statistiek of Data Science.

 

 • Onderzoekservaring is een vereiste, onderwijservaring is een sterke meerwaarde.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel aan met een omvang van 0.1 VTE, voor de duur van 1 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2024.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 02-06-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. Philippe Cara via philippe.cara@vub.be of 02/629 33 49. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.