Deel deze vacature

Professor Pedagogische wetenschappen - onderwijskunde

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Onderwijs en Studentenzaken MILO, vakgroep Multidisciplinair Inst. Lerarenopleiding, op zoek naar een deeltijds professor.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Pedagogische wetenschappen - onderwijskunde

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je doceert het vak School in Partnerschap (3 ECTS) op de campussen Anderlecht, Etterbeek, Leuven en Diest. Het onderwijs kan plaatsvinden tijdensde avonduren of tijdens het weekend.
 • Je staat in voor de organisatie en coördinatie van Onderzoekende School binnen de Educatieve Master. Onderzoekende School staat voor collaboratief praktijk onderzoek tussen leraren, opleiding en scholen als wijze van professioneel lerenen samen het leer procesvan leerlingen versterken.

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je draagt bij aan  de expertiselijn 'Professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders' van het Multidisclipinar Instituut Lerarenopleiding.

 

Overige taken:

 

 • Je neemt beleidsverantwoordelijkheden op in de lerarenopleiding en de VUB die aansluiten bij de onderwijs- en onderzoeksopdracht.
 • Je staat in voor de opbouw en onderhoud van een (inter)nationale netwerken in de onderzoeksgemeenschap en met het werkveld. 
 • Je speelt een actieve rol bij de uitbouw van de vernieuwde educatieve masteropleidingen. In deze context werk je in het bijzonder mee aan de realisatie van het vernieuwde curriculum en dit op alle campussen.
 • Je neemt initiatief voor de organisatie van professionaliseringsinitiatieven voor leerkrachten en schoolleiders vanuit de eigen expertise.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je beschikt over een doctoraat in de pedagogische wetenschappen en een lerarenopleiding.

 

 • Je track record getuigt van onderzoeksexpertise en praktijkervaring in collaboratief praktijkonderzoek in partnerschap met scholen.
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk in het onderwijsveld. Nauwe contacten met de verschillende onderwijspartners in Brussel en de rand worden als een pluspunt beschouwd.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het verzorgen van professionaliseringsactiviteiten voor leraren en schoolleiders.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur. 

 

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als professor aan met een omvang van 0.1 VTE, voor de duur van 3 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-02-2023.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-12-2022:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Joost Vaesen via joost.vaesen@vub.be of 026148780. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.