Deel deze vacature

Professor Internationaal en Europees recht

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

  • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
  • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
  • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.
Omvang mandaat

Het betreft een voltijdse betrekking voor een periode van 2 jaar. 

De aanstelling gebeurt onder de vorm van twee deeltijdse (20% ZAP en 80% WPP) contracten.”

Faculteit Instituut voor Europese Studies
Vakgroep Instituut voor Europese Studies

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Internationaal en Europees recht 

Onderwijs

Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij master- en/of doctoraatsstudenten begeleidt alsook minstens één vak doceert. 

Onderzoek

Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij onderzoek zal voeren omtrent het internationaal en Europees recht. Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij in peer-reviewed academische tijdschriften publiceert en nationale en internationale onderzoeksprojecten aantrekt.

Overige

Onderzoeksprojecten dienen de bestaande IES expertise aan te vullen en een gezamenlijke onderzoeksagenda helpen uitbouwen.

3 - Functieprofiel

Diploma van doctor in de rechten. Het onderwerp van de doctoraatsthesis moet aansluiten bij het onderzoeksdomein van deze vacature. 

 

Ervaring in het aantrekken en beheren van projectonderzoek, en kennis in het formuleren van beleidsaanbevelingen strekken tot aanbeveling. 

 

De kandidaat moet een actieve onderzoeksagenda kunnen voorleggen (gestaafd aan de hand van internationale peer-reviewed publicaties in het onderzoeksdomein). 

 

De kandidaat moet een bondige motivering kunnen voorleggen met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek, in het bijzonder de wetenschappelijke zelfstandigheid, de ervaring inzake onderzoeksmanagement, het betrokken zijn bij het beheer van een projectenportfolio en de begeleiding van doctorandi (max. 2 A4)

 

Onderzoekers die interdisciplinair tewerk gaan worden bijzonder aangemoedigd zich kandidaat te stellen. 

 

Aanstellingen en onderzoeksverblijven buiten België strekken tot aanbeveling. 

 

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.
Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. 

Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/  

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-08-2020
Looptijd/duur aanstelling 2 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 03-05-2020
Contactpersoon Prof. Dr. Alexander Mattelaer
Contact via telefoon +32 2 614 80 01
Contact via e-mail jobs@ies.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

  • een beknopt CV
  • het academisch dossier met alle relevante elementen
  • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
  • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
  • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.