Deel deze vacature

Professor Wiskunde/Discrete technieken in Data Science

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming

De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.

 

Bij aanwerving in de graad van docent gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

 

Bij aanwerving in een andere graad: aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op vaste benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Vakgroep Wiskunde

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Discrete technieken in Data Science

Onderwijs

De kandidaat zal bijdragen aan de vernieuwing van de Bachelor Wiskunde in de richting van Wiskunde en Data Science en aan het Master programma in de opleiding wiskunde. Hij/zij zal hierbij een leidende rol spelen in het ontwikkelen van lesopdrachten in de wis­kunde, ook voor andere disciplines. Concreet behoren volgende opleidingsonderdelen tot de opdracht:

 

 • Linear algebra (Engelstalig, 6SP, schakel IR)
 • Analysis (Engelstalig, 9SP, schakel/master in IR)
 • Wiskunde voor data-science (6SP, Ba)
 • Computeralgebra: fundamenten en toepassingen (6SP, MA)
 • Wiskunde: calculus en lineaire algebra (4 SP, 1Ba WE, co-titularis met D. Maes)

 

Deze onderwijsopdrachten maken deel uit van een onderwijs­vernieuwing met betrekking tot het wiskunde-onderwijs in de facul­teiten WE-BIR en IR. De eerst vier opleidingsonderdelen dienen opgestart te worden, het laatste opleidingsonderdeel dient vernieuwd te worden. De Engelstalige opleidingsonderdelen situeren zich binnen een schakelprogramma ten behoeve van een heterogene studentengroep, met als objectief het behalen van het vereiste aanvangsniveau voor de master IR.

 

Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij Bachelor, Master- en PhD-thesissen zal begeleiden, ook in de context van de samen­werking met de "International Bachelor CergYgrec: Modelling and Data Science for a Changing World." Deze samenwerking kadert in een grondige hervorming van het Bachelorprogramma Wiskunde naar “Wiskunde en data-science”.

 

De kandidaat wordt ook verwacht actief in te zetten op, en bij voor­keur aan­toon­bare ervaring te hebben met, onderwijsvernieuwings­projecten.

Onderzoek

De kandidaat wordt verwacht onderzoeksexpertise te hebben in de toegepaste discrete wiskunde (waaronder graffentheorie, eindige groepen en eindige meetkunde) met bijdrages tot data science, meer bepaald data-analyse en/of codetheorie.

De kandidaat wordt verwacht een sterke track record te hebben, zoals bewezen door publicaties in hoog aangeschreven tijdschriften in het domein. De kandidaat wordt ook verwacht actief in te zetten op, en aantoonbare ervaring te hebben met, het verkrijgen van onderzoeksgelden, zowel met fundamentele als toegepaste finaliteit. Ervaring in computeralgebra en algebraïsche software (zoals GAP, Magma, ...) is een vereiste.

Overige

Er wordt verwacht dat het onderzoek van de kandidaat mogelijk­heden biedt tot samenwerking met de overige onderzoekers binnen de vakgroep. Van een junior kandidaat wordt verwacht dat hij/zij actief werkt aan het uitbouwen van een netwerk, van een senior kandidaat wordt verwacht dat dit netwerk reeds aantoonbaar is. Van de kan­di­daat wordt ook verwacht dat hij/zij actief meewerkt aan de werking van de vakgroep en studentenrecrutering.

3 - Functieprofiel

Diploma van 

doctor in de wiskunde.

 

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.
Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.

Onderstaande tabel geeft de mogelijke combinaties voor de bepaling van het vereiste niveau van taalbeheersing:

Taal diploma Hoger Onderwijs

Onderwijstaal

Opleidingsonderdeel

Niveau

kwalificatiegetuigschrift onderwijstaal

Niveau

Kwalificatiegetuigschrift

Nederlands bestuurstaal

Nederlands Nederlands Geen getuigschrift vereist Geen getuigschrift vereist
Nederlands Anderstalig C1 onderwijstaal Geen getuigschrift vereist
Anderstalig Nederlands C1 Nederlands Geen getuigschrift vereist
Anderstalig

Anderstalig (= taal

diploma)
Geen getuigschrift vereist

A2 Nederlands binnen 2 jaar

B2 Nederlands binnen 5 jaar
Anderstalig

Anderstalig (= taal

diploma)
C1 onderwijstaal

A2 Nederlands binnen 2 jaar

B2 Nederlands binnen 5 jaar
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-02-2020
Looptijd/duur aanstelling

Bij aanwerving in de graad van docent gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

Bij aanwerving in een andere graad: aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op vaste benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 03-11-2019
Contactpersoon Ann Dooms
Contact via telefoon 02/629.34.88
Contact via e-mail ann.dooms@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.