Deel deze vacature

Professor 'Integratieve moleculaire biologie'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappenVakgroep Biologie, op zoek naar een voltijds professor.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Integratieve moleculaire biologie 

 

De Vakgroep Biologie is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in het domein van de biologie. De vakgroep verricht onderzoek op het vlak van cellulaire en moleculaire biologie, ecologie en evolutiebiologie.

De vakgroep zoekt een excellent onderzoeker en docent op ZAP-niveau (docent/hoofddocent/hoogleraar) in de experimentele moleculaire biologie met een focus op cellulaire/ontwikkelingsbiologie, en een raakvlak met ecologie en/of evolutie.

Er wordt van jou verwacht dat je zal bijdragen aan het versterken van onze kwalitatief hoogstaande onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal onderwijs verzorgen in de moleculaire biologie in de onderwijsprogramma’s waarvoor de vakgroep verantwoordelijk is, met name de Bachelor Biologie en het Masterprogramma Molecular and Cellular Life Sciences.
 • Je zal tevens masterproeven en doctoraten begeleiden.
 • De onderwijstalen zijn Nederlands en Engels.

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je bent een expert in experimentele moleculaire biologie.
 • Je zal integratief moleculair biologisch onderzoek verrichten aan genetische, cellulaire en/of ontwikkelingsprocessen.
 • Je zal samenwerken met wetenschappers van de vakgroep Biologie, en mogelijk ook wetenschappers van de vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen en/of de medische faculteit) die werken aan fylogenie, populatiegenetica, in silico genomics en transcriptomics, waarbij je ook onderzoek aan niet-modelorganismen zal verrichten om processen op het vlak van gen-milieu interacties en/of evolutieve innovaties te bestuderen.
 • Je dient de nodige post-doctorale ervaring te hebben in dit onderzoeksdomein, en wordt verondersteld vertrouwd te zijn met actuele moleculair-biologische technieken, en deze toe te passen in je onderzoek.
 • Je zal een onafhankelijk en uitdagend onderzoeksprogramma op internationaal niveau ontwikkelen, leidend tot de verwerving van externe onderzoeksfondsen. Omdat dit laatste zeer competitief is, worden alleen kandidaten met een zeer goede CV en publicatielijst, en een excellent onderzoeksvoorstel in overweging genomen. 

 

Overige taken:

 

Er wordt van jou verwacht dat je:

 • je actief zal integreren in de vakgroep;
 • beleidstaken binnen de vakgroep en de faculteit zal opnemen;
 • bijdragen zal leveren in valorisatie van onderzoeksresultaten in het kader van maatschappelijk dienstbetoon en actieve medewerking aan uitstralingsactiviteiten.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van doctor in de Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, of equivalent.

 

 • Je dient te beschikken over een aantoonbaar track record van onderzoeksactiviteiten op hoog academisch niveau binnen het domein van de vacature en over excellente pedagogische kwaliteiten.
 • Substantiële postdoctorale ervaring, bij voorkeur op internationaal vlak, is aangewezen.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als voltijds professor aan, met voorziene startdatum 01-05-2022.

 

 • Indien je wordt aangeworven in de graad van docent, gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel, nl. een aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

 

 • Indien je wordt aangeworven in een andere graad, betreft dit een aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode. 

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 31-12-2021:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. Luc Leyns via luc.leyns@vub.be of +32-(0)2-6293443. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.