Deel deze vacature

Professor Biologie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming

De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.

 

Bij aanwerving in de graad van docent gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

 

Bij aanwerving in een andere graad: aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op vaste benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Vakgroep Biologie

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Integratieve moleculaire biologie 

 

 

De Vakgroep Biologie is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in het domein van de biologie. De vakgroep verricht onderzoek op het vlak van cellulaire en moleculaire biologie, ecologie en evolutiebiologie.

 

De vakgroep zoekt een excellent onderzoeker en docent op ZAP-niveau (docent/hoofddocent/hoogleraar) in de moleculaire biologie bij voorkeur met raakvlakken met ecologie,  evolutie en ontwikkelingsbiologie (‘eco-evo-devo’).

De succesvolle kandidaat wordt verwacht bij te dragen aan het versterken van onze kwalitatief hoogstaande onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.

Onderwijs

 • De succesvolle kandidaat zal onderwijs verzorgen in de moleculaire biologie in de onderwijsprogramma’s waarvoor de vakgroep verantwoordelijk is, met name de Bachelor Biologie en het programma Molecular and Cellular Life Sciences in de Master Biology.
 • Zij/hij zal tevens masterproeven en doctoraten begeleiden.
 • De onderwijstalen zijn Nederlands en Engels.

Onderzoek

 • De succesvolle kandidaat zal integratief moleculair biologisch onderzoek verrichten in samenwerking met wetenschappers van de vakgroep Biologie, en mogelijk ook wetenschappers van de vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen en/of de medische faculteit.
 • Het gewenste onderzoek omvat genetische- en ontwikkelingsprocessen van niet-modelorganismen (dieren), en hun interacties met de omgeving en/of implicaties voor evolutieve processen (bijvoorbeeld moleculaire studie naar genotypische en fenotypische variatie: ‘Eco-Evo-Devo’). 
 • De succesvolle kandidaat dient de nodige post-doctorale ervaring te hebben in dit onderzoeksdomein, en wordt verondersteld vertrouwd te zijn met actuele moleculair-biologische technieken, en deze toe te passen in haar/zijn onderzoek. 
 • De gekwalificeerde kandidaat zal een onafhankelijk en uitdagend onderzoeksprogramma op internationaal niveau ontwikkelen, leidend tot de verwerving van externe onderzoeksfondsen. Omdat dit laatste zeer competitief is, worden alleen kandidaten met een zeer goede CV en publicatielijst, en een excellent onderzoeksvoostel in overweging genomen. 

Overige

 • Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat zij/hij actief zal integreren in de vakgroep, beleidstaken binnen de vakgroep en de faculteit op zich zal nemen, en bijdragen te leveren in valorisatie van onderzoeksresultaten in het kader van maatschappelijk dienstbetoon en actieve medewerking aan uitstralingsactiviteiten.

3 - Functieprofiel
 • Diploma van 

  doctor in de Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, of equivalent. 

   

 

 • Kandidaten moeten beschikken over een aantoonbaar track record van onderzoeksactiviteiten op hoog academisch niveau binnen het domein van de vacature en over excellente pedagogische kwaliteiten. Substantiële postdoctorale ervaring, bij voorkeur op internationaal vlak, is aangewezen.

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. 

Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-10-2020
Looptijd/duur aanstelling

Bij aanwerving in de graad van docent gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

Bij aanwerving in een andere graad: aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op vaste benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 10-05-2020
Contactpersoon Prof. Dr. L. Leyns
Contact via telefoon +32 2 6293443
Contact via e-mail luc.leyns@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.