Professor Artificiële Intelligentie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Computerwetenschappen, op zoek naar een voltijds professor.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Artificiële intelligentie, met een focus gerelateerd, maar complementair aan de huidige aanwezige expertise in het AI Lab.

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal zowel algemene vakken binnen de computerwetenschappen en artificiële intelligentie op bachelorniveau als geavanceerde research-gerichte vakken in de master verzorgen;
 • De gemiddelde lesopdracht bedraagt 4 vakken van 6 ECTS per jaar, waaronder 1 geavanceerd vak gerelateerd aan jouw specifieke onderzoeksexpertise. Voor alle verplichte vakken is ondersteuning van een onderwijsassistent voorzien;
 • Je wordt verwacht bij te dragen aan de ontwikkeling van ons nieuw Bachelorprogramma in de artificiële intelligentie. 
   

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je wordt verwacht het onderzoek van het departement computerwetenschappen te versterken, door onderzoek te doen dat gerelateerd, maar complementair is, aan het huidige onderzoek rond: multi-agent systemen, kennisrepresentatie, combinatorische optimalisatie, ontstaan van communicatie en taal, computationele creativiteit, en machinaal leren aan het Artificial Intelligence Lab waaraan je zal geaffilieerd worden; 
 • Andere onderzoeksgroepen binnen het departement zijn het Software Languages Lab (met voornaamste focus rond programmeertalen, frameworks en tools voor gedistribueerde en data-intensieve systemen) en het Web & Information Systems lab (met focus rond mens-machine interactie). 
   

 

Overige taken:

 

Je wordt verwacht bij te dragen aan de algemene taken binnen de vakgroep en de universiteit, voor elke graad gespecificeerd in de centrale reglementen van de VUB. Dit houdt onder andere in: supervisie van PH. D. en M.Sc. studenten en het verwerven van financiering voor onderzoeksprojecten.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bezit een diploma van doctoraat op proefschrift in de computerwetenschappen of artificiële intelligentie. 

 

 • Je hebt een sterk academisch dossier en een goede wetenschappelijke output die uw expertise in het veld kan demonstreren. Je publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau, bijvoorbeeld in AAAI, IJCAI, AAMAS, ECAI, AIJ, JAIR, JSAT, Constraints, TPLP, SAT, CP, KR, NeurIPS, ICML, ECML, ICLR, JMLR, JACL, ACL, Cognitive Science, Trends in Cognitive Science, Cognitive Computation, Autonomous Systems and Robotics;
 • Voor de graad van docent heb je enige ervaring met supervisie van Ph.D. en M.Sc. studenten en het managen van research. Jouw dossier demonstreert ook een potentieel om onderzoeksfinanciering te verwerven. Voor het niveau van hoofddocent, heb je aantoonbare ervaring met supervisie van Ph.D. en M.Sc. studenten, en reeds projecten verworven.
   

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als voltijds professor aan, met voorziene startdatum 01-10-2024.

 

 • Indien je wordt aangeworven in de graad van docent, gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel, nl. een aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

 

 • Indien je wordt aangeworven in een andere graad, betreft dit een aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode. 

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 21-06-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier en de namen en contactgegevens van drie referenties;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. Ann Nowé via Ann.Nowe@vub.be 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.