Deel deze vacature

Praktijkassistent Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Assisterend Academisch Personeel
Specifieke benaming Praktijkassistent
Omvang mandaat 0.5 VTE
Faculteit Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Onderwijs

 • Je levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep: organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen, werkcolleges en stages in samenwerking met de verantwoordelijke (gast-)docenten, in het bijzonder bij de vakken “Filosofische vaardigheden”, “BA-proef + wijsgerig atelier” en “Stage”.
 • Desgevallend zal je toezicht houden bij (digitale) schriftelijke examens.
 • Je houdt zelfstandig wekelijks een (digitaal) spreekuur (in functie van de noden) om de generatiestudenten te ondersteunen bij de opleidingsonderdelen eigen aan de opleiding.
 • Je werkt mee aan de organisatie en ondersteuning van diverse projectwerkingen rond maatschappelijke verankering.

Overige

 • Je ondersteunt de opleidingsvoorzitter in administratieve en organisatorische taken verbonden met de opleiding.
 • Je draagt actief bij aan het informeren van toekomstige studenten door jouw deelname aan wervende activiteiten zoals infodagen, SID-ins of wetenschapsdagen.
 • Je administreert zelfstandig de facebookpagina (en eventueel andere toekomstige platformen) van de opleiding.

3 - Functieprofiel

 • Diploma van master in de wijsbegeerte en/of moraalwetenschappen of een als gelijkwaardig beschouwd diploma.
 • Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. 

 

 • Je hebt aantoonbare ervaring die kan bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgebonden onderwijs.
 • Je hebt ervaring met digitale onderwijsplatformen (bvb. Blackboard, Smartschool, Canvas).
 • Je hebt ervaring met blended learning of bent bereid je daarin bij te scholen.
 • Je hebt interesse in een onderwijsopdracht in vermeld domein.
 • Je hebt interesse in hedendaagse filosofische, sociale en ethische debatten.
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische, didactische en communicatieve vaardigheden.
 • Onderwijservaring in het Vlaamse en/of Brusselse Secundair Onderwijs en deelname aan nascholing, conferenties, et cetera strekken tot aanbeveling.
 • Je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden om in teamverband te werken.
 • Er wordt van je verwacht dat je jouw relevante kennis vanuit de praktijk overbrengt naar de studenten.
 • Je kan jouw persoonlijke overtuigingen opzijzetten om de gedachtegang van een student te volgen, en hem/haar te begeleiden in de zelfgekozen richting.

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-01-2021
Looptijd/duur aanstelling 2 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 25-10-2020
Contactpersoon Karl Verstrynge
Contact via telefoon 026292568
Contact via e-mail karl.verstrynge@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.