Praktijkassistent 'Gymnastiek'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie, vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, op zoek naar een praktijkassistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijsdomein:

 

Bewegingsvorming - Gymnastiek

 

Onderwijsopdracht:

 

-    Je verleent assistentie bij het onderdeel “Gymnastiek” binnen het vak Individuele bewegingsvorming en methodiek I (3724, 1e en 2e semester);
-    Je verleent assistentie bij het onderdeel “Gymnastiek” binnen het vak Individuele bewegingsvorming en methodiek II (3726, 1e en 2e semester); 
-    Je verleent assistentie bij het onderdeel “Gymnastiek” binnen het vak Individuele bewegingsvorming en methodiek III (3818, 1e en 2e semester);

-    Je ondersteunt bij masterproeven.

 

De lessen gaan door in het eerste semester op maandag 8u-12u, dinsdag 8u-12u en donderdag 8u-10u en in het tweede semester op maandag 8u-10u, dinsdag 8u-12u en donderdag 8u-10u.
Het accent ligt op
(a) het verbeteren van de eigen competenties betreffende gymnastiek van de studenten;
(b) het verbeteren van de methodiek/didactiek ervan om dit nadien ook op een pedagogisch verantwoorde manier te kunnen doorgeven aan anderen. 
Wanneer er studenten kiezen voor verdieping/specialisatie in deze sport, wordt van je verwacht dat je hier ook de nodige (stage)begeleiding in voorziet. 

 

Overige taken:

 

-    Je bent onderdeel van facultaire structuren en dienstbetoon, en facultaire organen; 
-    Je levert een bijdrage aan infomomenten en uitstralingsactiviteiten. 
 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of bewegings- en sportwetenschappen of gelijkwaardig.

 

 • Je dient minimaal te beschikken over een instructeur B diploma Gymnastiek, en bij voorkeur trainer B of Trainer A. Indien je deze nog niet ter beschikking hebt dien je bereid te zijn deze te behalen na aanstelling;
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van masterproefstudenten binnen bewegingsactiviteiten; je hebt voldoende kennis over de turnsport om masterproeven te begeleiden;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands;
 • Het is een meerwaarde als je de opleiding 'Educatieve master' volgt of hebt gevolgd;
 • Het is een meerwaarde als je een initiatief nemende en creatieve attitude hebt met een stipt gevoel rond administratieve opvolging.
   

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

 

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur. 

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 0.25 VTE, voor de duur van 2 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-01-2024.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 10-10-2023:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. Kristine De Martelaer via kdmartel@vub.be of 0476/637137. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.