Deel deze vacature

Praktijkassistent 'Design studio Master'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen, op zoek naar een praktijkassistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

"Ontwerpatelier Master 1: Sustainable design studio" 

 

Het ontwerpatelier in Master 1, Sustainable Design Studio, heeft tot doel om de ontwerpvaardigheden en -capaciteiten van studenten te ontwikkelen om duurzaamheidsvraagstukken op meerdere schaalniveaus op een geïntegreerde manier te begrijpen, te analyseren en aan te pakken. Hierbij wordt ingezoomd op het omgaan met schalen gaande van bouwmaterialen en -systemen tot die van de ruimtelijke articulatie op stedelijke schaal. Een duurzaamheidsvraagstuk wordt gedefinieerd in relatie tot een specifieke, complexe site gerelateerd aan specifieke doelstellingen, waarbij in het eerste semester gevraagd wordt om een duurzaam stedenbouwkundig kader (SUDF, groepswerk) in de vorm van een masterplan te ontwikkelen, en in het tweede semester om een geïntegreerd duurzaam architecturaal project (SAP, individueel werk) van een gebouw/ cluster uit het masterplan te ontwerpen.

 

Onderwijs:

 

 • Je zal ingezet worden in het onderwijs van de opleiding Ingenieurswetenschappen: architectuur, zowel in de Nederlandstalige Bachelor als de Engelstalige ‘Master in Architectural Engineering’; 
 • Je onderwijsopdracht bestaat voornamelijk uit de begeleiding van het ontwerpatelier in Master 1 in samenwerking met de verantwoordelijke (gast)docent; 
 • De thema’s van de ontwerpateliers sluiten aan bij de expertise van de vakgroep VUB Architectural Engineering die ook in het onderzoek verder worden uitgediept, o.a. Built Heritage Assessment, Construction History, Digital Design and Fabrication, Energy, Informed Design, Life Cycle Design and Circularity, Lightweight Structural Design, Parametric Modelling, Transformable Systems; 
 • Het opleidingsprogramma kan geraadpleegd worden op www.vub.ac.be/opleiding/ingenieurswetenschappen-architectuur#programma;
 • Je staat mee in voor de wekelijkse begeleiding en de evaluaties tijdens de (tussen)jury’s gedurende de twee semesters van het academiejaar;
 • Je leert de studenten een probleemstelling te analyseren en hierover inventief te reflecteren, een onderbouwde visie te ontwikkelen, deze te vertalen in een ontwerp en hierover enthousiast en duidelijk te communiceren; 
 • Je begeleidt de studenten 1 dag per week.
 • Ook word je betrokken bij het bedenken van de thematische ontwerpopdracht, en sta je in voor de administratieve opvolging van het studiedeel (uitschrijven evaluaties, communicatie verzorgen via online leerplatform Canvas, …); 
 • De studenten worden begeleid in het Engels; 

 

Overige:

 

 • Je neemt deel aan de ontwerpcoördinatievergaderingen waar je samen met de ontwerpbegeleiders van de vijf ontwerpateliers (1BA t.e.m. 2Ma) de aan te leren competenties bespreekt en verfijnt; 
 • Je draagt actief bij aan het informeren van toekomstige studenten door je deelname aan wervende activiteiten zoals infodagen, SID’Ins of wetenschapsdagen; 
 • Je zet je in voor ontwerpgerelateerde jaaroverschrijdende activiteiten zoals de jaarlijkse architectuurweek en draagt bij tot de samenstelling van het jaarboek van de vakgroep; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur (of gelijkwaardig); 

 

 • Je beschikt over relevante praktijkervaring; 
 • Je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden om in teamverband te werken; 
 • Je hebt zin voor reflectie en weet de actualiteit van het ontwerpen binnen een steeds vernieuwende pedagogische aanpak door te geven; 
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels; 
 • Je toont jouw ervaring in het ontwerpen van gebouwen en structuren, vanaf het conceptuele ontwerp tot de uitvoeringsfase. De projecten zijn tegelijkertijd uitdagend en realistisch, bedoeld om gebouwd te worden en ontworpen rekening houdend met hedendaagse bouwtechnieken, bouwstandaarden en gebruikscondities. De projecten excelleren op verschillende vlakken, inclusief de constructieve detaillering als een integraal en belangrijk deel van het ontwerpproces; 
 • Er wordt van jou verwacht dat je relevante kennis vanuit de praktijk overbrengt naar de studenten;
 • Je bent in staat om deze kennis te gebruiken en te duiden in een discussie tussen begeleiders en/of studenten, andere meningen respecterend; 
 • Je kan kennis uit de praktijk op een abstract niveau brengen om het zo relevant te maken voor de studenten bij het gebruik in hun eigen individuele ontwerpopgaven. Deze kennis is van conceptuele, theoretische, historische, technische, structurele aard en kan geïntegreerd worden tot ontwerpkennis; 
 • Je kan persoonlijke overtuigingen opzijzetten om de gedachtegang van een student te volgen, en hem/haar te begeleiden in de zelfgekozen richting; 

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 0.15 VTE, voor de duur van 1 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 31-05-2021:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Ine Wouters via ine.wouters@vub.be of 02/629 28 40. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.