Onderwijsleerbegeleider en assistent onderwijsinnovatie en -technologie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Onderwijs en Studentenzaken MILO, vakgroep Multidisciplinair Inst. Lerarenopleiding, op zoek naar een praktijkassistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijsdomein:

 

Didactiek en lerarenopleiding

Onderwijsinnovatie en -technologie

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je ondersteunt het verantwoordelijk ZAP-lid voor de leerlijn Vakdidactiek in het curriculum van de educatieve masters;
 • Je organiseert en ondersteunt de WPO’s (practica) bij het vak onderwijsinnovatie en -technologie;
 • Je organiseert en begeleidt de sessie reflecterend en onderzoekend handelen in het curriculum van de educatieve masters;
 • Je ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek in het domein van de lerarenopleiding/onderwijs, in het bijzonder in het subdomein onderwijsinnovatie en -technologie;

 

Overige taken:

 

 • Je draagt bij aan VUB-interne dienstverleningsactiviteiten (bijv. onderwijsprofessionalisering);
 • Je neemt deel aan beleid en curriculumontwikkeling in de opleiding;
 • Je bouwt je eigen netwerk uit met het werkveld en ondersteunt dat van de lerarenopleiding;
 • Je ondersteunt professionaliseringsactiviteiten voor leerkrachten, mentoren en andere partners in het werkveld;
 • Je draagt bij aan de internationalisering in het opleidingsaanbod en docentenuitwisseling;
 • Je neemt deel en ondersteunt activiteiten in functie van het onderwijs (infodagen, SID-ins,rekruteringsactiviteiten, etc.);

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent houder van een master in de pedagogische of onderwijswetenschappen, aangevuld met een lerarenopleiding.

 

 • Je hebt ervaring als docent of onderwijsleerbegeleider in de lerarenopleiding.
 • Je hebt ervaring als docent, coach of onderwijsbegeleider met de implementatie van onderwijsinnovatie en -technologie.

 

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Taalvereisten: 

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

 

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur. 

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 0.2 VTE, voor de duur van 3 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2024.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 15-08-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief; 
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier; 
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni).

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de 2de helft van augustus.

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Jo Tondeur via Jo.Tondeur@vub.be of +32 2 614 87 87. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.