Deel deze vacature

Mandaatassistent Klinische Psychologie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Assisterend Academisch Personeel
Specifieke benaming Mandaatassistent
Omvang mandaat 0.65 VTE
Faculteit Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen
Vakgroep Psychologie

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Klinische Psychologie

Onderwijs

 • Je staat in voor het begeleiden van de werkcolleges (WPO’s) gericht op het competentiegericht en praktijkgericht onderwijs en casuïstiek bij de opleidingsonderdelen:
  • Gedrags-en persoonlijkheidsdiagnostiek bij volwassenen (1ste Master Psychologie – tot en met academiejaar 2020-2021); 
  • Psychologische gespreksvoering en interactionele vaardigheden (3e bachelor  Klinische Psychologie); 
  • Psychologische gespreksvoering en interactionele vaardigheden voor arbeidspsychologen (1e master A&O); 
  • Evidence based interventie bij kinderen en adolescenten (nieuw vak vanaf 2021-2022). 

 

 

 • Jouw takenpakket bestaat meer concreet uit:
  • de ontwikkeling van cursusmateriaal en opdrachten mbt diagnostiek en casuïstiek: casusmateriaal (bv. geïntegreerde verslagen, screeningsverslag, observatieverslag), video materiaal, aanleren en inoefenen van intake gesprek, hetero anamnese, klinische observatie skills dmv rollenspelen en praktische oefeningen, simulaties/opdrachten  (bv. Kindobservatie), werkveldbezoeken, life sessies/belevingssessies, opdrachten rond zelfreflecties; 
  • het verzorgen en begeleiden van de werkcolleges obv bovenstaand cursusmateriaal en opdrachten; 
  • de ontwikkeling van beoordelingsinstrumenten (o.a. portfolio); 
  • opvolgen van discussies, vragen, assessments via leerplatform CANVAS; 
  • het evalueren van de lesopdrachten obv deze beoordelingsinstrumenten (o.m. studenten begeleiden en ondersteunen in hun portfolio opdrachten doorheen de collegeweken); 
  • het afstemmen van de werkcolleges (cursusmateriaal, opdrachten, beoordelingsinstrumenten) op het werkveld (bv. BRUCC); 
  • assistentie bij examens en verbetering; 
  • administratieve verwerking (o.m. ingeven puntenlijsten, inhoud verzorgen online leerplatform, opstellen studiedeelfiche). 

Onderzoek

 • In kader van een PhD traject doe je onderzoek in het domein van psychopathologie.

Overige

 • Je bent verantwoordelijk voor opvolging van wetenschapscommunicatie op de websites www.zelfverwonding.be en www.icsesgroup.org en biedt ondersteuning in dienstverlening in kader van lezingen, workshops, trainingen.

3 - Functieprofiel
 • Diploma van 

  master in de klinische psychologie.

 

 • Interesse in onderzoek naar opzettelijke zelfverwonding sterkt tot aanbeveling.

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-02-2021
Looptijd/duur aanstelling 2 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 29-10-2020
Contactpersoon Imke Baetens
Contact via telefoon 0499/303335
Contact via e-mail Imke.baetens@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.