Deel deze vacature

Mandaatassistent Experimenteel-klinische psychologie

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Assisterend Academisch Personeel
Specifieke benaming Mandaatassistent
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen
Vakgroep Psychologie

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Experimenteel-klinische psychologie

Onderwijs

 • Je staat in voor de begeleiding van WPO’s voor de cursussen (De precieze inhoud van deze onderwijsopdracht kan veranderen in functie van onder meer curriculumwijzigingen.):
  • Algemene Psychologie; 
  • Cognitieve Psychologie I; 
  • Onderzoekspracticum Cognitieve – Biologische Psychologie. 

 

 • Als thesisbegeleider sta je mee in voor de opleiding van thesisstudenten.

Onderzoek

 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor in het domein van de experimenteel-klinische psychologie onder promotorschap van prof. Baetens en prof. Deroost.
 • Je onderzoek is in brede zin gesitueerd in de studie van neurale processen (EEG, fMRI, niet-invasieve hersenstimulatie, …) bij klinische groepen (vb. verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, affectieve stoornissen, ziekte van Parkinson).

Overige

 • Je bent bereid op een aantal praktische vlakken bij te dragen aan onderwijs en onderzoek (werven van proefpersonen, organisatie van het labo, …). 
 • Je zet je in voor de organisatie van de opleiding en de faculteit (o.m. hulp bij examens, infodagen, …) en draagt bij aan de uitstraling van de universiteit. 
 • Je speelt een actieve rol in de desbetreffende overlegorganen.
 • Je tracht externe financiering voor je onderzoek aan te trekken in samenwerking met je promotoren (vb. FWO-beurs).

3 - Functieprofiel
 • Je hebt een masterdiploma in de psychologische wetenschappen of evenwaardig.

 

 • Je bent geboeid door klinisch-experimenteel psychologisch onderzoek.
 • Je bent kritisch ingesteld, taalvaardig en creatief.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands (schriftelijk en mondeling).
 • Je hebt een vloeiende kennis van het Engels (schriftelijk en mondeling).
 • Je kan goed plannen en zelfstandig werken.
 • Bijkomende pluspunten zijn:
  • Uitstekende academische resultaten;
  • Een opleiding als klinisch psycholoog;
  • Ervaring met biologisch-psychologische onderzoeksmethoden (fMRI, elektrofysiologie, …);
  • Programmeervaardigheden of sterke affiniteit met IT;
  • Een didactische opleiding. 
 

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-02-2021
Looptijd/duur aanstelling 2 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 05-11-2020
Contactpersoon Kris Baetens
Contact via telefoon +32 (0)2 629 23 31
Contact via e-mail kris.baetens@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.