Mandaatassistent 'Bio-ingenieurswetenschappen - Plantengenetica'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappenVakgroep Bio-ingenieurswetenschappen, op zoek naar een mandaatassistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

 • Bio-ingenieurswetenschappen: Plantenbiotechnologie

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal bijstand verlenen in het onderwijs van de vakgroep, voornamelijk m.b.t. verzorgen en coördineren van practica binnen de opleidingen Bachelor of Science (BSc) in de Bio-ingenieurswetenschappen en BSc in de Biologie, Master of Science (MSc) in de Bio-ingenieurswetenschappen, MSc in de Biologie en MSc in Molecular Biology. Het betreft onder andere de practica in het kader van de opleidingsonderdelen ‘Plant Molecular Genetics and Plant Biotechnology’, ‘Plantenbiotechnologie’, ‘Levensmiddelentechnologie’, ‘Research Rotations’ en ‘Geïntegreerd Practicum Biomoleculaire Technologie’. Voor een deel van de practica is de onderwijstaal Nederlands en voor een ander deel Engels.

 

 • Je zal tevens bachelor- en masterstudenten begeleiden in het kader van hun thesisonderzoek. 
   

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je zal onderzoek verrichten binnen de onderzoeksgroep Plantengenetica in het domein van de plantenbiotechnologie of de moleculaire plantenfysiologie met het oog op het behalen van een doctoraat. Het onderwerp van het onderzoek zal kaderen binnen projecten van de onderzoeksgroep Plantengenetica met betrekking tot vlinderbloemige planten, waaronder het verhogen van de nutritionele kwaliteit en het ontwikkelen van ‘genome editing’ technologieën.

 

Overige taken:

 

 • Je zal medewerking verlenen aan de dienstverlening van de vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen, bvb. in het kader van PR-activiteiten rond onze opleidingen, en als lid van organen zoals de opleidingsraad of vakgroepraad.
 • Je zal deelnemen aan activiteiten om je onderzoek bekend te maken bij het brede publiek. 
   

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van Master of Science (MSc) in de Bio-ingenieurswetenschappen, MSc in de Biologie, MSc in de Moleculaire Biologie, MSc in de Biochemie en de Biotechnologie of gelijkwaardig. 
  Het diploma dient behaald te zijn met minimum de graad van “onderscheiding”.
   

 

 • Je moet voldoen aan de voorwaarden om doctoraatsonderzoek te verrichten;
 • Je beschikt over goede didactische vaardigheden en bent een gemotiveerde onderzoeker met een passie voor planten;
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • Je beschikt over zeer goede coördinatie- en labovaardigheden, bij voorkeur in de moleculaire plantenfysiologie of biotechnologie;
 • Een grondige kennis van zowel het Nederlands als van het Engels is vereist.
   

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 2 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2023.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-07-2023:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. ir. Geert Angenon via Geert.Angenon@vub.be of 02/629 19 35. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.