Doctoraatsonderzoeker naar narratieven over leven-in-segregatie

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vakgroep Sociologie, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

De Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel werft een voltijdse doctoraatsstudent aan om deel te nemen aan het project 'Segregation through Life and Space: Ethnic residential segregation from a longitudinal life course, intersectional and experience-based perspective' (SeLiS), gefinancierd door Research Foundation Flanders (FWO) en uitgevoerd in het departement Sociologie. SeLiS is een vergelijkend mixed-method onderzoeksproject onder leiding van Prof. dr. Lena Imeraj en Prof. dr. Tuba Bircan, dat individuele trajecten van segregatie van etnische gemeenschappen in België onderzoekt.

 

Over het project

Residentiële etnische segregatie is een complex fenomeen dat nog steeds niet volledig begrepen is. Segregatieonderzoek heeft veel vooruitgang geboekt op methodologisch vlak, maar slaagt er onvoldoende in om de ontwikkelingen op het gebied van demografisch en stedelijk onderzoek te integreren; intersectionele en linked-lives perspectieven blijven te vaak afwezig. Dit project wil op drie manieren bijdragen tot een beter inzicht in etnische segregatie. Conceptueel wil het project een nieuw kader ontwikkelen waarin etnische segregatie benaderd wordt vanuit levensloop- en intersectionaliteitstheorieën in relatie tot fysieke ruimte. Methodologisch zal het een mixed-methods aanpak ontwikkelen met de bedoeling het conceptueel kader te vertalen in kwantitatieve en kwalitatieve strategieën. Empirisch beoogt SeLiS nieuwe inzichten te brengen over de oorzaken en contexten van segregatie door (i) het in kaart brengen en onderzoeken van ruimtelijke manifestaties van gedestandaardiseerde levenslopen met unieke individuele, longitudinale en geocodeerde census- en registerdata en geavanceerde statistische en ruimtelijke technieken; (ii) het belichten van de veelheid aan individuele verhalen over de invullingen, betekenissen en ervaringen van leven-in-segregatie voor verschillende etnische gemeenschappen via observatie, interviews, mental mapping en portretten. Deze nieuwe theoretische en methodologische aanpak, met nadruk op complexe individuele levenslopen én ruimte, heeft tot doel academisch onderzoek met betrekking tot stedelijke ongelijkheid te versterken.

 

Over de PhD-positie

Dit PhD onderzoek vindt plaats in het kader van een 4-jarig onderzoeksproject 'Segregation through Life and Space' (SeLiS). Het SeLiS projectteam zal bestaan uit een postdoc, een PhD, de co-PI en de PI; en zal nauw samenwerken met het 'Connecting Generation Centre' (CGC) project, gevestigd in het Centre for Population Change (CPC) in het Verenigd Koninkrijk en geleid door Prof. dr. Nissa Finney (St Andrews University). Je zal nauw samenwerken met de postdoc en het CGC-team om levenslooptrajecten van segregatie in Belgische steden te construeren, ontrafelen en begrijpen. Dit zal je toelaten om cruciale inzichten te verschaffen in context- en tijdspecifieke ervaringen met residentiële segregatie. Het SeLiS-team maakt deel uit van het AIMS-lab binnen BRISPO, de bruisende onderzoekseenheid waar je deel van zal uitmaken. 

 

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden in het project zijn onder andere

 • het voorbereiden van een proefschrift op het gebied van Sociologie binnen vier jaar onder begeleiding van Prof. dr. Lena Imeraj en Prof. dr. Tuba Bircan;
 • het opzetten en uitvoeren van etnografisch veldwerk met behulp van complementaire methoden die zijn afgestemd op de projectdoelstellingen;
 • het analyseren van de kwalitatieve gegevens;
 • bijdragen aan de kwantitatieve analyse en het conceptuele kader door middel van een iteratief proces;
 • auteur en coauteur zijn van publicaties in internationale peer-reviewed publicaties;
 • het ondersteunen van de projectgerelateerde werkzaamheden, zoals het opstellen van beleidsrapporten en de actieve verspreiding van onderzoeksresultaten

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een afgeronde master in antropologie, sociologie, sociale wetenschappen, sociale of culturele geografie, of een aanverwant vakgebied.

 

 • Je bent:

  • een toegewijde en nieuwsgierige onderzoeker die een dieper inzicht wil verwerven in kwesties die verband houden met ervaringen, implicaties en betekenissen van het leven in residentiële segregatie in relatie tot etniciteit, migrantie-achtergrond en migratiegeschiedenis;
  • geïnteresseerd in kwesties van maatschappelijke ongelijkheid, racialisering, levensloopperspectieven, intergenerationele en verbonden levens, en sociale onrechtvaardigheid;
  • open voor en nieuwsgierig naar nieuwe uitdagingen en uiteenlopende perspectieven en beschikt over de nodige bekwaamheid en kwaliteiten om etnografisch veldwerk en kwalitatieve onderzoeksmethoden uit te voeren in een grotendeels stedelijke omgeving;
  • toegewijd om bij te dragen aan het bredere onderzoeksproject als lid van een groter team;
  • bereid om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen in de loop van het project, met het oog op een toekomstige carrière in of buiten de academische wereld na je PhD.


  Je hebt:

  • een aantoonbare passie en aanleg voor etnografisch onderzoek, maar schuwt een kwantitatieve benadering niet;
  • een overtuigend traject zoals blijkt uit je studieresultaten, publicaties, onderscheidingen en/of aantoonbare expertise in (geavanceerde) kwalitatieve analyse;
  • een gedegen praktijkervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder dataverzameling, codering, analyses en interpretatie, met een bewezen staat van dienst in het toepassen van deze methoden in academische of professionele settings;
  • kennis van, of bent bereid je te verdiepen in, statistische software (d.w.z. STATA, SPSS, R Studio, enz.);
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke Engelse vaardigheden;
  • beheersing van een of meer van de volgende talen: Arabisch, Dari/Perzisch, Turks, Russisch, Spaans, Portugees, Frans of Italiaans. Kennis van het Nederlands en/of Duits is een pluspunt, maar geen vereiste.
  • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om in een team te werken en relaties op te bouwen met leden van de lokale gemeenschap, NGO's en overheidsdiensten in België.
    

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd). 

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-09-2024.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 30-04-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief (max. 1,5 pagina); 
 • je curriculum vitae met vermelding van academische kwalificaties, relevante onderzoekservaring en eerdere publicaties; 
 • een Engelstalig schrijfvoorbeeld (publicatie, onderzoeksessay, masterscriptie, ...)
 • een kort onderzoeksvoorstel met beknopt literatuuroverzicht, (een) mogelijke onderzoeksvra(a)g(en), een methodologische schets en een indicatief werkplan (max. 3 pagina’s)
 • de namen en contactgegevens van twee potentiële referenten (in dit stadium zijn nog geen aanbevelingsbrieven nodig)
 • een kopie van je hoogst behaalde diploma en transcript van academische cijfers. Als je een buitenlands diploma hebt in een andere taal dan onze nationale talen (Nederlands, Frans of Duits) of Engels, voeg dan een vertaling toe in een van de genoemde talen.

Alle vereiste documenten moeten in pdf-formaat worden ingediend.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview (in Brussel of online) in de periode tussen eind mei en begin juni 2024. Gelieve deze periode beschikbaar te zijn. De functie start vanaf 1 september 2024 (of zo snel mogelijk daarna).

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Lena Imeraj via lena.imeraj@vub.be of 026292671. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 
 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.