Doctoraatsonderzoeker algoritmen/recommenders in de Vlaamse media-industrie

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vakgroep Communicatiewetenschappen, onderzoeksgroep Studies in Media, Innovation and Technology op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

De distributie en consumptie van media (films, nieuws, tv) kenmerken zich steeds meer door het gebruik van algoritmen. Algoritmen vergemakkelijken het samenstellen van grote on-demand catalogi (bijvoorbeeld voor streamingdiensten zoals Netflix of platforms voor het delen van video's zoals YouTube). Door het analyseren van gebruikersgegevens, bieden ze ook gepersonaliseerde aanbevelingen voor inhoud (series/films om naar te kijken, onderwerpen/genres om te 'ontdekken' etc.). Dit doctoraatsonderzoek heeft als focus de algoritmisering van media-industrieën en de manieren waarop noties van 'meerwaarde' getransformeerd worden door het gebruik van algoritmen.

 

Het brede onderzoek, bestaande uit vier doctoraatstrajecten, vindt plaats binnen het bredere veld van media- en communicatiestudies, en combineert een focus op mediagebruik, mediaproductie, mediabeleid en media-economie. We onderzoeken zowel de mediabedrijven als de catalogi, het publiek en de samenhang met het bedrijfseconomische model mediabeleid. In dit doctoraatsonderzoek met focus op de gebruiker, proberen we concreet te achterhalen op basis waarvan consumenten keuzes maken in het kijken van content op Netflix, Streamz en anderen? Hoe moeten Vlaamse VOD spelers zich positioneren in de steeds concurrentiëler wordende mediaomgeving? Wat doen lokale omroepen in Europese markten en hoe succesvol zijn strategieën van die spelers? Wat is de impact van personalisatie in een kleine-catalogusomgeving, etc.?

 

Het onderzoek hanteert kwalitatieve en kwantitatieve methoden en wil diepgaand onderzoek doen bij gebruikers en binnen mediabedrijven zelf. De methodologie voor het onderzoek omvat een mixed method onderzoeksopzet (dagboekstudies, survey, kwalitatieve interviews, expertinterviews, documentanalyse), maar daarnaast investeren we ook in nieuwe digitale wetenschappelijke methoden, zoals experimenten en digitale data-analyse. Bedoeling is nauw samen te werken met Vlaamse mediaspelers en hen ook de nodige inzichten verschaffen in de diverse studies binnen dit project.

 

Je werkt als bursaalonderzoeker binnen een team van onderzoekers dat zich met dezelfde thema’s inlaat. Je houdt regelmatig overleg met de andere leden van het projectteam en koppelt de resultaten vaak terug met de mediasector en andere onderzoekers.

 

Je concrete taken zijn:

 • Wetenschappelijk onderzoek rond het thema van algoritmen/recommenders in de Vlaamse media-industrie.
  •  Uitvoeren van literatuuronderzoek naar aanbevelingssystemen en hun impact op mediaproductie, -distributie, -consumptie en -beleid.
  • Het bevragen en interviewen van ontwikkelaars, strategen, onderzoekers en mediaprofessionals binnen mediabedrijven enerzijds en mediagebruikers anderzijds
  • Begeleiden en opvolgen van experimenten met mediabedrijven en mediagebruikers.
  • Participerende observaties doen bij mediabedrijven.
  • Analyse en mappings uitvoeren van trends in binnen -en buitenland

 

 • Aan de hand van theoretisch en empirisch werk fundamenteel bijdragen aan academische kennis in het vakgebied.
 • Het onderzoek laten resulteren in een origineel doctoraatsproefschrift.
 • Disseminatie van je onderzoek, waaronder:
  • Geregeld overleggen met het team van onderzoekers intern, met oog op kennisdeling en kritische reflectie.
  • Fungeren als een spilfiguur tussen de verschillende actoren en jouw inzichten uit het onderzoek naar hen communiceren.
  • Rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten in (academische) publicaties en op diverse (inter)nationale conferenties
  • Het ondersteunen van een communicatiestrategie m.b.t. de resultaten van het onderzoeksproject. Dit omvat het inzetten op wetenschapscommunicatie en populariserende publicaties gericht naar het brede publiek, middenveld, industrie en beleid.
 • Mee ingeschakeld worden in (een beperkt aantal) onderwijsactiviteiten.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

Een masterdiploma met uitstekende academische resultaten in een relevant vakgebied. We verwelkomen zowel kandidaten uit sociaal-maatschappelijke opleidingen (bv. communicatiewetenschappen, sociologie, psychologie, filosofie, politieke wetenschappen, TEW, business management …) als computerwetenschappen/ingenieurswetenschappen met aangetoonde interesse in niet-technische aspecten van ICT.

 

 • Sterke communicatieve- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • Sterke interesse in digitale technologieën zoals personalisatie en algoritmes en hun maatschappelijke impact. Technische kennis van deze technologieën is niet vereist.
 • Kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en een wil om deze verder te ontwikkelen.
 • Kennis van digitale methoden of bereidheid om deze kennis te ontwikkelen.
 • Een sterke motivatie om een PhD traject succesvol af te leggen.
 • Proactief en zelfstandig werken.
 • Open en flexibele houding in een dynamische werkomgeving met verschillende gesprekspartners.

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd). 

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-06-2024.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 28-04-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief; 
 • je curriculum vitae; 
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni).

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Tim Raats via tim.raats@vub.be of 026148540. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 
 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.